Motionsspår och vandringsleder

Det finns många promenadstråk, strövstigar, vandringsleder och naturstigar att välja bland i vår lundanatur. Här är några exempel turer av varierande längd.

Motionsspår

Löpning och gång kan du utöva var som helst, men det finns spår att följa både inom staden och ute i naturen. Ta naturbussen till Skrylle och prova någon av de många slingorna där eller testa Hardebergaspåret som sträcker sig mellan Stadsparken i Lund och centrala Södra Sandby, en sträcka på tio km.

Skrylle

Idrottsplatser

Hardebergaspåret

Längs den milslånga sträckan från Mejeriet i Lund till centrala Södra Sandby, finns rosa marksymboler som visar dels hur långt du harkommit, dels vilka motionsanläggningar som finns längs vägen. Kilometermarkeringar (10 km) visar sträckan som du har tagit dig, och figurerna visar motionsanläggningarna som du hittar längs med sträckan. Vissa sträckor har märkning av 200-meters intervaller för att underlätta tidtagning. Andra symboler tipsar om styrkeövningar och eller pekar mot intressanta närliggande platser.

Hälsans stig

En annan form av motionsspår är Hälsans stig, en tolv kilometer lång slinga som erbjuder en vacker promenad i varierad miljö med många sevärdheter längs vägen.

Hälsans stig i Lund (karta)

Vandringsleder, kortare turer

Höjeåstråket vid Lund - 4,5 km

Bra startpunkter kan vara Värpinge i väster, Källby mölla nedanför utomhusbadet eller St Lars i öster. Bra skor rekommenderas. Följ åkerkanten på södra sidan av ån där det finns en insådd beträda (gräsremsa) och stigarna norr om ån så hittar du rätt.

Vid Värpinge och vid Källby mölla finns grillplatser. I betesmarken mellan Källby mölla och St Lars finns en plattform/brygga nere vid ån som är bra om barnen har en håv med sig. Grillplatsen vid Värpinge har en spännande, lite djungellik, omgivning med buskage utmed ån. Det går att fiska i ån – men tänk på att lösa fiskekort och ta reda på reglerna för fisket.

Nöbbelövs mosse norr om Lund - 3 km

Nöbbelövs mosse är ett betes- och våtmarksområde norr om Gunnesbo i Lunds norra del. En rundtur kring den stora betesmarken och åter Gunnesbogården är cirka 3 km lång. I våtmarkerna häckar flera ganska sällsynta fåglar t ex årta och skedand. I vassarna och videbuskarna sjunger småfåglar som t ex rörsångare och sävsparv. Utmed Vallkärrabäcken finns informationstavlor där det berättas om livet i bäcken, fiskarna mm. Informationsrundan kallas ”Vallkärra fiskstig”.

Det finns två grillplatser med vindskydd i området – en på vardera sidan om järnvägsspåret. Det går att passera järnvägsspåret genom den undergång som finns i områdets norra del (utmed Vallkärrabäcken).

Naturstigar i Skrylle - 3 km

I Skrylle finns flera naturstigar av olika längd. Skryllegården och naturum är en bra utgångspunkt. Myrstigen går ner över fäladsmarkerna vid Måryd. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid Bojsens dammar. Stigen är märkt med en myra som symbol.

Ulastigen rör sig vid sidan om motionsspåren: genom bokskog, granskog, alkärr och fäladsmark. För vandring i ett lugnt tempo. Stigen är märkt med alkottar som symbol och med vita markeringar på stolpar.

Information och broschyr över området kan fås vid Skryllegårdens reception eller i naturum.

Romelestigen - 5,5 km

Rundan på Romeleåsen som går mellan höjderna Väderkullen och Romeleklint. Den är blåmarkerad och cirka 5,5 km lång. Spåret startar vid Väderkullen, nedanför Skåneledens vindskydd. Vid parkeringen finns utedass och dricksvatten. Oömma skor rekommenderas.

Ta bussen: Förläng vandringen genom att ta bussen till Veberöd och följ Skåneledsmarkeringarna därifrån upp mot Romeleklint.

Dagsturer

Skryllerundan - 15 km

En rundslinga av Skåneleden, cirka 15 km lång. Skåneleden har en orange färgmarkering. Det går bra att starta slingan från flera olika platser men Skryllegården och Knivsåsen är de bästa. Till dessa platser går det även bussar så det går bra att vandra halva sträckan om man så önskar. Det är bra att räkna med en halvdags vandring om hela sträckan ska avnjutas.

Med start vid Knivåsen kan en fika eller lunch intas på Skryllegårdens restaurang. Här finns även toaletter. Utedass finns vid naturreservatet Prästaskogen vid Torna Hällestad och vid Knivsåsen.

Skryllerundan går genom vackra lövskogar, förbi de spännande vresbokarna vid Gryteskog och över de vackra åsarna vid Torna Hällestad. Norr om Knivsåsen är det ett öppet landskap där de gamla fäladsmarkerna (betesmarker) breder ut sig. Det kan vara skönt att pausa vid Knivsåsens stenbrott och svalka fötterna i det klara vattnet.

Häckeberga - 27 km

I Häckeberga finns en rundslinga av Skåneleden (orangemarkerad). Denna runda är cirka 27 km lång. Den går genom löv- och barrskogarna i Häckeberga naturvårdsområde.

Det finns vindskydd för övernattning i den sydvästra delen (Glamberga) och i norr (Allmänningen). Vid vindskydden men även vid naturreservatet Risen och Genarps IP finns utedass. Vattnet vid lägerplatserna bör kokas innan det dricks.

Vi rekommenderar att köpa Skåneledens karta inför vandringen i Häckeberga.

Cirka sju mil av Skåneleden går genom Lunds kommun. Skåneleden kommer via Harlösa ner till Krankesjön för att sedan fortsätta till Skrylle. Därifrån beger den sig mot Romeleklint och Kullatorpet där den delar sig mot Blentarp respektive Häckebergaområdet.

Om du vill ta dig ut med kollektivtrafik är Veberöd en bra utgångspunkt. Från den centrala busshållplatsen i Veberöd finns det orange skåneledsmarkeringar som leder upp till Romeleklint och där ansluter till Skåneleden. Där finns även möjlighet att gå den blåmarkerade leden som är c:a 5 km lång.

Skåneleden slinga vid Skrylle - 15 km

Vid Skrylle finns en cirka 15 km lång slinga av Skåneleden. Leden går via Skryllegården förbi de vackra naturreservaten vid Torna Hällestad och ner till Knivsåsen. Vid det gamla stenbrottet, som idag är vattenfyllt, vänder leden åter upp emot Skryllegården.

Det finns vindskydd vid Krankesjön, Skrylle, Väderkullen, Häckeberga, Bilarp och Glamberga. Vid dessa ställen finns även dass. Drickbart vatten finns vid Skrylle och Väderkullen medan vattnet vid övriga vindskydd bör kokas innan det dricks. Vid vindskydden finns också ved och soptunnor.

Den del av leden som passerar genom Lunds kommun sköts av Markentreprenad på uppdrag av Tekniska förvaltningen,hör gärna av dig med synpunkter på leden.