Skejt

Det finns två utomhusanläggningar för skejt: Söderlyckans skejtpark och Dalbybowlen. Vill du skejta inomhus, besök Östra Torngården.

Söderlyckan Skejtpark

Söderlyckans skejtpark

Söderlyckan ligger i stadsparken, nära Mejeriet. Adressen är Gräddfilen 4.

Hitta till Söderlyckans skejtpark

Skejtparken är 1 500 kvadratmeter stor med tre svårighetsgrader: lätt, mellan och svår. Här finns även gröna ytor, sittplatser, kvällsbelysning och toaletter. 

Söderlyckan Skateboardpark Lund
Bildtext: Står du vid ingången hittar du lätt till vänster, mellan rakt fram och svår till höger. 

Regler för Söderlyckans skejtpark

  • Här visar vi hänsyn och respekt för varandra.
  • Här väljer vi åkyta efter förmåga.
  • Här rekommenderar vi hjälm och skydd.
  • Här håller vi uppsikt över våra barn.
  • Här sker all åkning på egen risk.
  • Här är det inte tillåtet att röka.

Föräldrar och besökare som inte åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. 

Förhållningsregler för kickbikes och BMX-cyklar

  • Du som åker kickbike är också välkommen att åka i skejtboardparken. 
  • BMX eller annan cykel får inte användas här. 

Felanmälan

Om du upptäcker att något är trasigt eller skadat kan du göra en felanmälan.

Jag vill göra en felanmälan

Fritidsbanken

Fritidsbanken som tidigare fanns vid Söderlyckan finns numera på Bangatan 4.

Fritidsbanken i Lund

Dalby

Dalbybowlen finns på Nyvångsskolans idrottsplats i Dalby nära möllan.
Hitta till Dalbybowlen

Östra Torn, Lund

På Östra Torngården finns en inomhushall. Mer information på Lunds skateboard- och konstförenings (LSKF) hemsida via länk nedan.

Lunds skateboard- och konstförening på Facebook

Hitta till Lunds- skateboard och konstförening

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skateparken