Skrylleområdet

Skrylleområdet består av flera sammanlänkade naturreservat mellan Dalby och Södra Sandby. Vid Skryllegården finns motionsspår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och spännande naturlekplats. Anläggningen kommer att utvecklas och byggas om med början våren 2021.

Skrylle, skylt för motionsspår

Har du inte bil går det att cykla hit från Lund eller åka med naturbussen från Lunds centrum, linje 159. Anläggningen drivs av Friluftsfrämjandets Lundaavdelning och ägs av Lunds kommun.

Skrylles naturlek

Här kan barn i förskoleåldern hoppa fram på stubbar och stockar. Den uppspända linan och balansstockarna är en utmaning för balanssinnet. Sammanflätade enekäppar, som hämtats från Måryds enebackar, är en spännande och utmanande tunnel för barnen. Prova att glida nerför en annorlunda rutschkana som är en lite större utmaning än den som finns på den vanliga lekplatsen.

De som känner sig trötta efter leken kan pausa vid den lilla grillplatsen. Här finns stockar att sitta på och en liten eldstad att samlas kring. Ta med egen ved/kol till brasan. Denna grillplats kan ej förbokas.

Om det behövs finns en bajamaja en liten bit från naturleken. Följ dassymbolerna mot hagen där fåren går och betar.

Naturleken ligger c:a 500 meter öster om Skryllegården. Strax bakom dig finns en vägvisare: "NATURLEK". Om du följer de röda träbitarna utmed det gul/röda spåret så kommer du till naturleken efter en 5-10 minuters promenad.

Vindskyddet Belsebo

Till naturum Skrylle hörett stort vindskydd som heter Belsebo. Här kan du övernatta med stora grupper.

Belsebo är också en pedagogisk resurs som skolor kan använda i undervisningen. Skolor och förskolor i Lunds kommunkan boka Belsebo på vardagarinklusive utrustning.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/skrylle