Risen

Naturreservatet Risen utanför Genarp bjuder på härliga naturupplevelser året om. I området finns flera markerade leder som lotsar dig över öppna fäladsmarker och blöta kärr, genom ek-och bokskog. Vackra blomster, skönsjungande fåglar, kväkande grodor och färggranna fjärilar – i Risens natur finns mycket att upptäcka!

Betande kor i Risens naturreservat. Foto: Jan Johannesson

Vandra genom omväxlande natur

En vandring genom Risens naturreservat bjuder på omväxlande natur. Om du utgår från parkeringen i nordöst passerar du först genom betesmarker som bjuder på såväl blomsterrika torrbackar som blöta kärr. Därefter kan du vandra västerut genom lummiga lövskogar. I reservatet finns flera markerade leder att välja mellan och utmed lederna finns rast- och grillplatser.

Kulturmarker

Risen ligger vid Romeleåsens fot. Fram till början av 1800-talet bredde öppna fäladsmarker ut sig över åsens sluttningar. Ordet fälad är det skånska ordet för allmänning, som var den gemensamma betesmarken. En 1800-talsbonde från Genarp på tidsresa skulle ha svårt att känna igen sig i dagens landskap. Merparten av de öppna, trädfattiga markerna, där hans kreatur gick på sommarbete, är idag skog. Men i Risens nordvästra delar skulle han återse de öppna, betade fäladsmarkerna!

Värdefull natur

I Risen finns många olika naturtyper, vilket bäddar för ett rikt växt- och djurliv. Särskilt värdefulla är de betade fäladsmarkena. Här trivs sällsyntheter som ljungögontröst och svartfläckig blåvinge. Värdefulla är också de gamla och grova träd som står här och var i skogen. I den murkna veden myllrar det av småkryp. En av rariteterna är barkrödrock, en vackert rödvingad skalbagge, vars larver lever i rötad, solbelyst ved.

På spaning

Risens omväxlande natur lockar till sig många olika fåglar, så ta gärna med kikare på din vandring. Småfåglar som grönfink, gulsparv, buskskvätta och hämpling håller till i de öppna betesmarkerna. I skogen kanske ditt öra nås av en hackspetts hamrande mot en murken trädstam. Det kan vara spillkråka, gröngöling, mindre eller större hackspett – alla fyra finns i området. I området häckar också rovfåglar som bivråk och lärkfalk.

Blommor i vått och torrt

Risens karaktärsblomma nummer ett är backsippan. Den blommar tidigt på våren i torrbackarna vid Studadammen. I de magra markerna trivs också kattfot, slåttergubbe, backtimjan och solvända, som du kan se framåt sommaren. Även våtmarkerna bjuder på fina blomster, som granspira och orkidéerna ängsnycklar och majnycklar.