Rinnebäcksravinen

En gömd värld med blomstrande branter och en blänkande bäckfåra. Rinnebäcksravinen står trots sin ringa storlek för storslagna upplevelser och är tack vare sin närhet till Lund ett populärt utflyktsmål.

Rinnebäcksravinen

Solen strålar högt ovanför Värpinge och i Rinnebäcksravinen porlar vattnet. Från branterna skär ravinen dramatiskt sju meter ner i dalen. ­Naturreservatet vid Rinnebäcksravinen sträcker sig längs med den 700 meter långa bäckfåran som omges av betesmarker. Det är en idyllisk plats som tack vare den djupa ravinen känns avskärmad och rofylld. En vårdag när hagtorn och äppelträd blommar har ravinen en nästan sagolik atmosfär och är som gjord för en picknick.

Gammal fägata

Rinnebäcksravinen formades under ­istiden. När isen smälte undan trängde enorma vattenmassor fram och skar ner genom jordlagren. Resultatet blev den dal som finns här idag. Dalen har genom historien använts som fägata; här drev bönderna i Värpinge by sina djur till och från betesmarkerna. Än idag går det kor och betar i ravinen och det är den långa traditionen av bete som ger stor mångfald i området. Under våren och sommaren blommar arter som gulmåra, mandelblom och jordtistel längs ravinen. De blommande träden: fläder, hagtorn, vildapel och fågelbär lockar många insekter.

Populärt område

Att hoppa över bäcken eller att bara slå sig ner i sluttningarna är skön avkoppling. Under speciellt regnrika perioder är dock vattennivån i bäcken hög och flödet starkt; det kan vara bra att ha rejäla skor när man besöker området. 

Bästa upplevelser

Blomsterprakten i ravinen om våren. Då är inte bara betesmarkerna fyllda med blommor utan även träd som fläder, hagtorn, vildapel och fågelbär blommar. Det är en utmärkt tid för att slå sig ner invid Rinnebäcken med sin picknick.

Hitta hit

Rinnebäcksravinen ligger vid Värpinge i sydvästra Lund. Det är enkelt att ta sig hit med cykel eller buss. Från centralstationen i Lund är det omkring tre kilometer till Rinnebäcksravinens naturreservat. Den närmaste busshållplatsen ligger vid Ministervägen. Härifrån är det omkring 50 meter att gå i nordlig riktning. Även hållplatsen Excellensen ligger nära ravinen; därifrån är det cirka 200 meters promenad.

Vandringsslingor

Det finns inga markerade leder genom natur­reservatet. På grund av de höga branterna kan det vara svårt att ta sig ner till bäcken.

Friluftsliv

Att följa bäcken eller att ströva omkring i dalen är en fin upplevelse och perfekt för en eftermiddagsutflykt eller en picknick. Det finns betande djur i reservatet; håll alltid avstånd och ha hunden kopplad. Det finns en stor inhägnad hundrastplats intill naturreservatet.

Tillgänglighet

Eftersom området består av en djup ravin är tillgängligheten dålig och det kan vara svårt att ta sig fram. Från den delvis asfalterade cykelvägen som går längs med reservatet kan även den hjulburne se ut över området.

Relaterad information