Nöbbelövs mosse

Gråhakedoppingar och gäddor, promenader och fiske. I Nöbbelövs mosse är naturen nära staden.

Nöbbelövs mosse

År 1676 rasade slaget i Lund mellan Sverige och Danmark öster om Nöbbelövs mosse. En majdag mer än 340 år senare är det inget i de fridfulla betesmarkerna som påminner om dramatiken som då rådde här. Från buskarna sjunger kärrsångaren och i skyn jagar en flock tofsvipor en ensam kråka. För den som söker ett trevligt och avkopplande promenadstråk är Nöbbelövs mosse rätt plats. Närheten till våtmarkerna, Vallkärrabäcken och den rikt blommande Gunnesboängen bjuder på mycket. I Vallkärrabäcken finns flera fiskarter som grönling, havsöring och gädda; ett plötsligt vattenplask avslöjar fiskarna under vattenytan. Längs med bäcken berättar skyltar mer om livet här. I Englessons damm vid Nöbbelövs mosse är fisket dessutom fritt, inget fiskekort krävs.

Gott om fåglar

Nöbbelövs mosse är mest känt för sitt rika fågelliv. De stora dammarna och de fuktiga bäckstråken lockar många fåglar; man har räknat till nära 200 arter i området. Under såväl våren som hösten samlas mängder av fåglar här. Många flyttfåglar stannar till vid våtmarksområdet för att äta upp sig inför flytten norr- eller söderut. Vadarfåglar som brushanar, grönbenor eller enkelbeckasiner kan då ses kliva omkring i det grunda vattnet på jakt efter föda. En annan av områdets verkliga karaktärsfåglar är gråhakedoppingen. Den trivs bäst i de grunda dammarna och på våren kan man se hur både honan och hanen samlar vass till bobygget.

Grillplatser

Vid Gunnesboängen, i de södra del­arna av Nöbbelövs mosse, är blomsterprakten stor under vår och försommar. Kabbleka, vildlin och gökblomster är bara några av de många arter som trivs här. Det finns flera fina platser för en picknick. Att slå sig ner invid någon av dammarna eller att tillbringa en kväll vid någon av reservatets två grillplatser är en naturupplevelse nära staden.

Bästa upplevelser

Nöbbelövs mosse är särskilt vackert under sommarmånaderna. Då hörs kärrsångaren sjunga från buskagen. Gråhakedoppingarnas ungar växer till sig i dammarna. Dessutom blommar många ovanliga växter på Gunnesboängen.

Hitta hit

Nöbbelövs mosse ligger norr om Gunnesbo och nordväst om Nöbbelövs kyrkby. Området ligger nära Lund och det är enkelt att ta sig hit med både cykel och kollektivtrafik. Närmaste hållplats ligger vid Gunnesbogården ca 400 meter söder om Nöbbelövs mosse. För mer info, besök www.skanetrafiken.se. För den som vill ta bilen till Nöbbelövs mosse finns det en parkering i naturreservatets södra del, utmed ­Nöbbelövs bygata.

Vandringsslingor

Flera stigar går genom området. Längs med Vallkärrabäcken finns en naturstig med information om växt- och djurlivet. Några av stigarna kan vara blöta och leriga under delar av året, när vattenståndet i Vallkärrabäcken är högt. Rejäla skor som tål väta är att rekommendera. Vandringsstigarna är inte markerade.

Friluftsliv

Vid Nöbbelövs mosse finns två små vindskydd med grillplatser. Det är tillåtet att fiska i Englessons damm. Genom naturreservatet går flera ridstigar.

Tillgänglighet

Tillgängligheten är dålig i Nöbbelövs mosse. Det går inte att ta sig fram i området med rullstol utan assistans.

Relaterad information