Linnebjer

Nordväst om Södra Sandby ligger en skog med framförallt ek och hassel. Utanför skogen i områdets nordöstra hörn öppnar sig hästbetesmarker och en fantastisk utsikt över rapsfälten mot Gårdstånga och Flyinge uppenbarar sig.

Natur och kulturhistoria

År 1980 bildades naturreservatet som idag även ingår även i EUs nätverk av skyddade områden som ett så kallat Natura 2000-område. Området består av en blandskog och betesmarker.

Ekarna är uppåt 160 år gamla. Inslag av lind, ask och bok förekommer också. Tidigare har här även varit gott om alm, men dessa har försvunnit på grund av almsjukan. Området är beläget på mark med lerrik skiffer-urbergsmorän. Här finns en rik flora och en mångfald av fåglar trivs i området. Namnet Linnebjer betyder ungefär Lindberget.