Krankesjön

Krankesjön är en av Skånes finaste fågelsjöar. En stilla majkväll vid Almentornet hör till höjdpunkterna bland naturupplevelser, likaså en tidig morgon vid Silvåkratornet eller ett nattligt besök hos visslande sumphöns i det närbelägna Silvåkrakärret.

Krankesjön, Silvåkra, gång till fågeltorn

Fågeltorn vid Silvåkra

Strax norr om Silvåkra by, utmed vägen mot Harlösa, finns en skylt "Fågeltorn" som hänvisar ner till Silvåkratornet. Detta torn är bäst under morgonen p.g.a. att det då råder medljus. Avståndet till det öppna vattnet är ganska långt. Detta gör att en tubkikare är ett bra hjälpmedel - men inget måste. I vassen nedanför tornet håller det ofta till skäggmesar. Håll utkik efter rördrommen som ibland kommer flygande över vassen. Den bruna kärrhöken ses ofta över vassbältet - den häckar ute i den täta vassen. Vintertid kan havsörnar ses sitta på isen.

Vid Skåneledens rastplats, som ligger strax norr om tornet, finns grillplats och toalett.

Ivassen - gömsle vid Silvåkra

Ivassen heter gömslet som ligger norr om Silvåkratornet. En spång leder ut genom vassen strax norr om Skåneledens lägerplats. Ungefär 120 meter ut i vassen ligger gömslet som kan besökas av ca 20 personer åt gången. En liten utställning visar de fåglar som kan upptäckas. Gömslet är anpassat så att det kan besökas av rullstolsburna personer. Observera dock att vägen till spången är något ojämn varför ledsagning normalt krävs. Ivassen invigdes den 21 oktober 2004.

Fågellivet är, liksom i övriga delar av sjön, som mest intensivt under vårmånaderna. Men även övriga årstider kan ge härliga upplevelser - så välkomna ut till Krankesjön.

Silvåkrakärret

Parkera vid Silvåkra kyrka. Gå västerut ut ur byn tills betesmarken tar vid. Hoppa över stängslet och gå upp på höjden. Härifrån, eller strax nedanför höjden, kan nattsångare, sumphöns och vattenrallar avnjutas under stilla försommarnätter.

Almen

Parkera vid Stensoffa ekologiska station (skyltat från vägen mellan Silvåkra och Tvedöra/T Hällestad). Följ skyltarna "fågeltorn". Promenaden tar ca 15 minuter. Tornet, som uppfördes av Lunds kommun i september 2001 ligger i strandkanten intill betesmarken. Detta torn kanske är som allra bäst under eftermiddagar och kvällar. Med lite tur kan det komma förbi en pungmes nedanför tornet. Ute över vattnet svirrar det ofta runt svarttärnor.

Sjötorps ängar

- strandängen vid västra Krankesjön kan nås från två håll. Om du kommer från Stensoffa ekologiska station: gå mot fågeltornet men följ vägen då den viker av åt vänster. Efter en stund kommer du ut ur skogen och har då sjön på din högra sida. Du kan också nå strandängarna från vägen som går mellan Tvedöra och Revinge. Här finns en parkeringsplats. Åk gärna hit under eftermiddag/kväll för då har du solen i ryggen om du står vänd mot sjön! Det häckar vadarfåglar som rödbena och tofsvipa på ängarna. Svarttärnorna har under senare år häckat i denna del av sjön varför förutsättningarna att få se dom härifrån är goda. När skymningen kommer startar enkelbeckasinen sitt spel och nattsångarna sin sång. Om du är på besök i maj-juni kan du (sen kväll) ha turen att få höra strandpaddornas spel!

Respektera att Revingefältet är ett militärt övningsområde - följ de anvisningar som finns och de avspärrningar som görs vid övningar.

Hjälp Skånes Ornitologiska Förening (som har tillsyn över tornen) att hålla snyggt vid fågeltornen.

Nedan kan du ladda ner en folder över Krankesjön.

Relaterad information