Kaninlandet

Kaninlandet ligger i Torna Hällestad och utgörs av det öppna fältet mittemot idrottsplatsen Tornavallen. Det är lätt att sig hit via vägen från Dalby. Här finns promenad- och häststigar och platsen besöks ofta av förskolegrupper. Dessutom kan du sommartid se luftballonger ge sig upp härifrån!

Kaninlandet

Natur och kulturhistoria

Kaninlandet utgörs av ett gammalt grustag och ligger på sandiga marker. Som namnet antyder finns det gott om kaniner i området. Floran är väldigt speciell och på grund av detta är området även ett entomologiskt eldorado. Här finns ovanliga skalbaggar, flugor och fjärilar men framförallt är det ett av Sveriges artrikaste områden vad gäller bin. Över 45 olika solitära biarter har kunnat noteras.

Kaninlandet ligger på mager sandig jord och har under historien nyttjats för jordbruk med väldigt långa trädesperioder vilket leder till speciell flora. Härifrån togs sand till bygget av järnvägen Dalby - Bjärsjölagård och perrongen från den gamla stationen i Torna Hällestad finns kvar än idag.

Tack vare järnvägsbygge och att man började bryta grus på 1960-talet kunde den ovanliga vegetationen leva kvar. Kaninlandet hyser typiska sandmarksväxter som monke, hedblomster, puktörne, femfingerört, timjan, vitknavel och gul fetknopp.

Den artrika floran i området medför den stora mängden insekter med över 400 noterade arter. Här finns nämligen gott om blommor som producerar nektar och pollen – ett paradis för traktens alla biarter. Solitära bin bor inte i samhällen som honungsbin utan bor i egna hålor i marken. Vissa arter lägger sina ägg i andra bon och kallas därför gökbin. Snyltbin är en annan grupp bin. De lever på mat som andra bin samlat ihop.

Det här paradiset för växter och insekter är starkt beroende av att sandblottor får vara kvar. Utan slitage växer marken igen, andra växter tar över och insekterna kan inte anlägga bohål längre. Olika åtgärder, till exempel att man spelar fotboll ("bifotboll") en gång om året på heden och det faktum att hästtramp sliter upp marken håller marken öppen.

Hitta hit

Kaninlandet ligger utmed Byvägen i Torna Hällestad, mittemot Tornavallen. Kommer man från Dalby kan man svänga in på Trollskogsvägen och sedan svänga vänster in på Gamlegårdsvägen där det finns en parkeringsplats.

Tar man buss från Lund C kan man åka med buss 160 mot Sjöbo via Dalby, eller buss 159 mot Skrylleskogen. Vid Dalby busstation byter man till buss 159 mot Lund C via Torna Hällestad och går av bussen vid hållplatsen Torna Hällestad Trollskogen eller vid hållplatsen Gamlegårdsvägen Skåneleden.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kaninlandet