Höjeå-dalen

Slingrande stigar, böljande betesmarker och fågelrika dammar. Mellan Värpinge och S:t Lars möter Höje å staden och bjuder på andrum.

Promenadstig i Höjeådalen

Vingslagen är snabba; tornfalkens siluett hinner knappt bli synlig innan den åter är borta. Falken, som till storleken inte är större än en duva, lever framförallt i öppna områden där den kan se sitt byte på långt håll. Vid Höje å i södra Lund är fågellivet rikt och naturupplevelserna många. I täta buskage av hagtorn och vide sjunger rödstjärtar och näktergalar. Framförallt är dammarna vid Källby reningsverk viktiga miljöer för fågellivet. Reningsdammarna ligger ofta öppna även vintertid och det gör att många arter som bland annat sothöna, bläsand och grå häger gärna tillbringar vintern här. Från fågeltornet vid dammarna har man god utsikt och det är trevligt att rasta vid bänkarna och borden.

Havsöringens å

Vandringen längs Höje å tar besökaren genom ett varierande landskap, från odlingslandskapet och in i lummiga passager, hela tiden med åns vatten­spegel inom synhåll. Vid och i ån och dammarna trivs fåglar, trollsländor, flera grodarter och fiskar. Och här finns havsöring. Den tillbringar sin ungdom och lekperiod i sötvatten, simmar sedan ut i havet men återvänder som vuxen till sin födelseplats för att leka.

Avkopplande

Promenadstråken utmed Höje å är ett område för avkoppling och rofyllda promenader under hela året. Närheten till staden gör området tillgängligt för många, även för mindre äventyr. Det finns tre grillplatser som är perfekta för söndagsutflykten.

Bästa upplevelser

Vintertid är vattnet öppet vid reningsverksdammarna och lockar många andfåglar. Från fågeltornet och omgivande stigar har man god utsikt. Även under våren och sommaren finns här gott om fåglar. Då kan man också höra ätliga grodor vid dammarna.

Hitta hit

Höjeådalen ligger i Lunds sydvästra delar och är lättast att nå från Värpinge, Klostergården eller S:t Larsparken. Vill man börja sitt besök i de västra delarna av området är Värpinge by närmaste hållplats. Hållplatserna Klostergården eller S:t Lars trädgårdsgrind är närmare de sydöstra delarna.

Vandringsslingor

Det cirka 4 km långa Höjeåstråket är en markerad slinga mellan S:t Lars och Källby, rundan kan varieras till kortare slingor. Spåret söder om ån är ofta lerigt under vinterhalvåret.

Friluftsliv

Det finns grillplatser vid S:t Lars, Källby ­mölla och Värpinge. Utmed ån finns rastplatser och i hästhagen mellan S:t Lars och Källby finns en håvningsbrygga och en berättarplats. Fågeltornet står vid reningsverksdammarna.

I Höje å finns det möjlighet att fiska bland annat havsöring, om man har fiskekort.

Tillgänglighet

Framkomligheten varierar, men är bäst i S:t Larsparken där gångarna är breda och grusade eller asfalterade. Vid hästhagen vid Källby finns grindar som kan kräva assistans. Vid höga vattenflöden kan stora delar av området översvämmas och bli mycket svårtillgängligt. Grillplatsen vid S:t Lars är tillgänglig för rullstolsburna.