Gryteskog

Nära Måryds, Skrylles och Prästaskogens naturreservat välkomnas du till trollskogen. Här växer den ovanliga vresboken med sina trolska grenverk. Skånes största vresbok har en omkrets på fem meter i brösthöjd.

Förutom skogen ingår öppna fäladsmarker och ett åkerområde i naturreservatet. På våren bildar de nya bokbladen ett sagolikt ljus vilket fulländas med stora mattor av vitsippor med inslag av blåsippor här och var.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatat bildades år 1959 för att bevara beståndet av vresbokar, förr i tiden kallat hängbokar. Numera är Gryteskog även ett Natura 2000-område.

Vresbokarnas DNA har en mutation, en genetisk förändring, vilket innebär att de ser väldigt annorlunda ut jämfört med vanliga bokar. Vresboken är ovanlig och träden kring Torna Hällestad utgör det största beståndet i hela Europa. I övrigt domineras skogen av vanlig bok men finns även en del alar och alkärr. Utanför skogen till öster finns en öppen och betad fäladsmark med typiska inslag av enar och björnbärsris.