Dörröds Fälad

Mellan Genarp och Veberöd uppe på Romeleåsen ligger Dörröds fälad vackert beläget med porlande bäckar samt dalar och höjder.

Väster om reservatet går skåneleden. Ge dig gärna av på en avstickare, njut av matsäcken och den varierande miljön med både öppen fäladsmark och lummiga hassellundar. Här kan du få syn på hasselmöss och även större däggdjur som rådjur och dovhjort. Området hyser dessutom en varierande och rik flora.

Natur och kulturhistoria

År 1993 bildades naturreservat av området för att bevara fäladsmarken. Romeleåsen var täckt av lövskog fram till medeltidens slut men därefter började man hugga ner skogen. Marken väster om Dörröds by började så småningom användas som utmark, det vill säga gemensamma betesmarker.

Ordet fälad kommer från danskan och betyder just gemensam. Under 1900-talets början minskade betestrycket och området började växa igen. Framförallt hassel dominerade. Man rensade området på 1920-talet men det fick än en gång växa igen men i början av 1980-talet röjde man åter delar av området. Hassellunden fick vara kvar och därmed gynnades den sällsynta hasselmusen som är anpassad till trädklättring och är beroende av buskar och att undervegetationen förblir hög. Andra delen av området återskapades till fäladsmark.

Floran i området består av ganska näringskrävande arter vilket är typiskt för urbergsryggar såsom Romeleåsen.