Grillplatser

Det finns grillplatser på flera ställen i och runt Lund. Ta med grillkol och tändpapper. Grillgaller kan behövas. Använder du engångsgrill, ta den med dig hem och sortera rätt för återvinning. Vid torka är det mycket viktigt att följa rekommendationerna om var och hur du kan elda.

Du kan göra upp eld i naturen om du är försiktig och ser till att elden inte kan sprida sig eller skadar mark, djur och växter. Grus eller sandig mark är bra underlag. Du kan plocka pinnar och kottar från marken att elda med, men det är inte tillåtet att ta grenar eller ris från levande träd och buskar. I naturreservat och nationalparker gäller särskilda regler, med antingen eldningsförbud eller hänvisning till fasta grillplatser. 

Håll koll på brandrisken

Är du osäker på vad som gäller just nu ute i skog och mark, besök Länsstyrelsens eller Räddningstjänstens webbplatser. För dig som är ute ofta: hämta appen "Brandrisk ute" från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där du enkelt kan se risken för skogs-respektive gräsbrand i olika delar av landet.

Fasta grillplatser

  • St Hans backar
  • Källby mölla
  • Värpinge, Nöbbelövs mosse (två platser)
  • Tusenårslunden
  • Stadsparken (flera platser)
  • Råby sjöpark, Södra Råbylund (två platser)
  • Skrylle, flera platser, även med vindskydd
  • Vid dessa platser finns även soptunna (utom Nöbbelövs mosse på Vallkärrasidan).

Lättillgängliga grillplatser

Grillplatsen vid Källby mölla utmed Höje å är lättillgänglig då den ligger intill en grusväg. Grillen är inte handikappanpassad, men den är hög och det går att med assistans komma intill den med en rullstol. Markbeläggningen inom grillplatsen är gräsmatta och den kan vara mjuk om det har regnat. Toalett saknas.

Grillplatsen vid Tusenårslunden är anpassad för rullstolsburna. Grillen är låttåtkomlig och marken är hårdgjord. Toalett saknas.

Grillplatserna vid Råbysjön är också tillgängliga. Toalett saknas.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/grilla

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se