Cykling och cykelleder

Lund är på många vis sinnebilden av en skånsk stad; omgiven av åkermark, inte så mycket berg och helt perfekt för cykling! I Lunds kommun har du många möjligheter till fin cykling.

Cykelbara vägar

Inom Lund finns separerade cykelvägar att åka på nästan överallt. Mellan Lund och flera orter finns också separata cykelvägar men inte alla. På turistbyrån kan du hämta Lunds cykelkarta där du kan se om cykelvägen är cykling i blandtrafik eller i egen bana.

Cykelkartor och vägvisning

Du kan också använda tjänsten Cykla i Skåne, en digital cykelkarta och cykelreseplanerare som ska hjälpa dig att hitta den snabbaste vägen eller den med mest cykelvägar. Tjänsten bygger på den nationella vägdatabasen. 

Cykla i Skåne

Mountainbike (MTB) och BMX

Det finns anlagda spår för mountainbike och BMX-cykling i Skrylle/Dalby och Risen/Genarp. Spåren är anpassade för cyklar med grova däck, kraftiga bromsar och låg utväxling. Använd alltid hjälm och handskar.

Inom naturreservaten gäller olika regler för vart man får cykla. Information om reglerna för varje enskilt reservat finns på informationstavlor vid reservatsentréerna. För Skrylle och Risens naturreservat gäller att cykling endast får ske på anvisad/markerad cykelstig. 

För att undvika konflikter med andra besökare och minska slitaget på vandringsstigar är det viktigt att du cyklar på anvisade cykelstigar. Lämna företräde gentemot vandrare och löpare där MTB-spåret korsar andra motionsspår och stigar. Vid dessa korsningar finns tydliga varningsskyltar. Vid startplatserna är det "blandad trafik" – visa hänsyn, anpassa hastigheten och påkalla uppmärksamhet.

Mountainbikespåret i Skrylle (karta)

Mountainbikespåret i Genarp (Karta)

Facebook: Genarps cykelpark (Dirt/BMX)

Facebook: MTB-stigar i Genarp 

Ta cykeln till havet i sommar

I lagom tempo tar det ungefär 35 minuter att ta sig på cykel från centrala Lund till havet i Lomma. 

Karta: cykelväg Lund-Lomma