Lotteritillstånd

Välkommen till Lotteritillstånd

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för beviljande av lotteritillstånd i Lunds kommun. Nämnden kan ge tillstånd till lotterier som anordnas inom kommunen.

Vem kan få tillstånd eller registreras?

Enligt 15 § i lotterilagen kan tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska dessutom vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering eller tillstånd?

En registrering enligt 17 § lotterilagen ger en förening rätt att under tre år arrangera lotterier utan att söka tillstånd för varje enskilt lotteri. En förutsättning för registrering är att det sammanlagda värdet av de lotterier som genomförs inte är större än 20 basbelopp (basbeloppet för 2016 är 44 300 kr). En ansökan om registrering ska innehålla föreningens stadgar (om de inte redan finns hos nämnden), verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och förslag på lotteriföreståndare.

Om värdet av föreningens alla lotterier under en treårsperiod är större än 20 basbelopp ska föreningen söka tillstånd enligt 16 § lotterilagen. En ansökan om registrering ska innehålla föreningens stadgar (om de inte redan finns hos nämnden), verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, förslag på lotteriföreståndare och kalkyl för lotteriet.

Redovisning av lotterier

Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant, som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader ochgörs på en speciell blankett.

Lotterier som inte kräver tillstånd

Ideella föreningar behöver inte tillstånd för lotterier som genomförs i samband med tillställning inom ett avgränsat område (19 § lotterilagen). Det finns vissa begränsningar i hur dyra lotter får vara, hur värdefulla vinsterna får vara och att det sammanlagda värdet av vinsterna endast får motsvara mellan 35-60 procent av insatsernas värde.

Vill du veta mer?

Läs mer på Lotterinspektionens webbsida om kommunala lotterier nedan.

Du kan också kontakta Peder Severin, peder.severin@lund.se på kultur- och fritidsförvaltningen.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lotteritillstand

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se