Torna Hällestads Pistolskytteklubb

Kolumn 1

Torna Hällestads Pistolskytteklubb

Kolumn 2

Sport

Information

Pistolskytte
Adress: Dalby 762, 247 94 Dalby
Tel: Johan Ahlbäck, 0702-55 86 35
E-post: info@thpsk.se
Hemsida: http://www.thpsk.se
Hitta hit på karta