Unga leder unga

Stödet till ungas egen organisering riktar sig till unga som väljer att organisera sig själva i en föreningsform eller ett projekt. Det avgörande är att det är unga själva som startar, leder och organiserar andra unga inom ett brett spektrum av område.

Vi i Lunds kommun vill stötta dig som är ung och vill driva egna projekt eller vara aktiv i en förening. Vi har tre bidragsformer som riktar sig speciellt till unga: start-, projekt- och föreningsbidrag. Det finns tre former av bidrag på temat: 

Startbidrag - unga leder unga

Föreningsbidrag - unga leder unga

Projektbidrag - unga leder unga

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/ulu