Vem kan få projektbidraget

Här kommer mer information om bidrag

Du kan få projektbidrag till projekt:

 • oavsett om du är en organisation eller en enskild utövare.
 • som är öppna för allmänheten och som vänder sig till en publik, till exempel dansföreställningar, teater, festivaler, utställningar, uppläsningar, konserter eller visningar.
 • som håller hög kvalitet och som ger medborgarna tillgång till kultur- och idrottsarrangemang som har svårt att hitta annan finansiering.
 • som har anknytning till Lunds kommuns område eller till kommunens medlemmar

Du kan inte få projektbidrag till:

 • projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.
 • stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
 • projekt med övervägande religiös, politisk eller social inriktning.
 • projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
 • utrustning och investeringar som efter projektet tillfaller dig eller din organisation.
 • projekt inom utbildning eller forskning.
 • renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället.

Vad menar vi med publikt kulturarrangemang?

Med publika kulturarrangemang menar vi att en konstform eller det konstnärliga uttrycket möter en publik, det vill säga projekt inom bildkonst, rörlig bild, scenkonst, musik, ord och litteratur och blandformer av konstnärliga uttryck.

Vad menar vi med publikt idrottsarrangemang?

Ett publikt idrottsarrangemang förväntas ha en hög nivå, standard och kvalitet och kräver en stabil och pålitlig arrangör. Arrangemangen genomförs ofta i samarbete eller samverkan med ett förbund.