Stöd till publika arrangemang

Detta bidrag kan kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund söka. Även publika idrottsarrangemang kan få stöd. Det finns två olika bidrag till publika arrangemang och du hittar dem i menyn.

Bidragen till publika arrangemangsyftar till att ge stöd till arrangemang för en publik, där upplevelsen står i centrum. Stödet vänder sig till publika arrangemang inom både kultur- och idrottsområdet. I ordet arrangemang innefattas även konst- och kulturformer som traditionellt inte brukar använda sig av ordet arrangemang, till exempel konstutställningar och teaterföreställningar.

 

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se