Stöd till publika arrangemang

Detta stöd kan kulturföreningar och andra aktörer som skapar kulturutbud i Lund söka. Även publika idrottsarrangemang kan få stöd. Det finns två olika stöd till publika arrangemang och du hittar dem i menyn.

Stödet till publika arrangemang syftar till att ge stöd till arrangemang för en publik, där upplevelsen står i centrum. Stödet vänder sig till publika arrangemang inom både kultur- och idrottsområdet. I ordet arrangemang innefattas även konst- och kulturformer som traditionellt inte brukar använda sig av ordet arrangemang, till exempel konstutställningar och teaterföreställningar.

Nu finns ett tillfälligt sökbart stöd till kulturaktörer i Lunds kommun där du kan ansöka om kompensation för intäktsbortfall eller merkostnader till följd av coronapandemin. Stödet är benämnt Ansök om stöd och du hittar det genom att klicka på knappen Ansök om bidrag. Du måste skapa en användare i vårt system för att kunna ansöka, se rutan för relaterad information längst ned på denna sida. Vid frågor, kontakta kulturutvecklare Ellen Andersson.

Ansök om bidrag