Stöd till kostnadsfria sommaraktiviteter

För att mildra coronapandemins negativa konsekvenser har staten beslutat om extra statsbidrag till Sveriges kommuner för att möjliggöra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga.

Syftet är att föreningar och andra aktörer ska kunna att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under 2021 för målgruppen barn och unga. Det kan vara till exempel prova på-aktiviteter, en utflykt eller workshop. Det ska vara enkelt att delta med syfte att skapa nya mötesplatser och väcka nya intressen hos barn runt om i Lunds kommun.  Vi ser gärna samverkan mellan föreningar och kommunala aktörer, samt en bredd av olika typer av aktiviteter på olika platser runt om i kommunen. 

Villkor

  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i Lunds kommun
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
  • Aktiviteterna ska stimulera barns deltagande oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Aktiviteterna ska främja inkludering och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet
  • Aktiviteterna ska genomföras under perioden den 14 juni till 15 augusti
  • Aktiviteterna ska anpassas till rådande restriktioner till följd av coronapandemin
  • Den sökande står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
  • Aktiviteterna är inte LOK-stödsberättigade (lokalkompensationsbidrag).

Vi bedömer ansökningarna utifrån geografisk spridning, typ av aktivitet , vilken åldersgrupp aktiviteten riktar sig till och hur tillgänglig aktiviteten är. Vi ser gärna aktiviteter som tar hänsyn till funktionsvariation och socioekonomisk utsatthet. Detta för att skapa ett så brett utbud som möjligt under hela sommarlovet.

För att se fullständig information om stödet samt att göra en ansökan tryck på knappen nedan.

Ansök om stöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Ansök senast 24 maj för svar i maj. Sista ansökningsdag 30 juni.
Du måste vara registrerad hos oss och måste ha inloggningsuppgifter för att kunna ansöka om detta stöd.

Registrera uppgifter om sökande

Ansök om inloggningsuppgifter

Marknadsföring

Om ni blir beviljade stöd, vill vi veta hur ni tänker marknadsföra er aktivitet.
Det är valfritt att redan i ansökan skriva om detta och efter att du fyllt i formuläret ladda upp en bild. Kultur-och fritidsförvaltningen kommer hjälpa till med att sprida era era akvititeter via en digital kalander.

Behöver du mer information innan du ansöker?

För mer information om bidraget, kontakta Fanny Holmberg på telefon 046-359 91 83 eller via
E-post: fanny holmberg

För mer information om inloggningsuppgifter och ansökningsformuläret, kontakta Jörgen wellsten på telefon 046-359 51 81 eller via E-post: Jörgen Wellsten