Lokalkompensationsbidrag

Lokalkompensationsbidragets syfte är att utjämna förutsättningarna mellan verksamheter som bedrivs i egna lokaler eller som hyrs av annan part än kommunen och verksamheter som bedrivs i kommunens lokaler.

Vem kan få bidraget?

  • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att få Kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd i Lunds kommun.
  • Föreningar som bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller i lokaler som hyrs av annan part än kommunen.

Hur söker man?

Ansökan om Lokalkompensationsbidrag skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 april.

Ansökan ska innehålla

  • Antalet bidragsberättigade sammankomster i lokalen
  • Kostnadsunderlag för lokalen med utgifter och intäkter
  • Eget underhålls- och renoveringsarbete i lokalen
  • Andel verksamhetsyta, egen verksamhet, verksamhet för åldersgruppen 7-20 år i lokalen

Föreningar som inte har haft sina årsmöten vid ansökningstillfället kan komplettera ansökan senast tre veckor efter årsmötet. Vid förstagångsansökningar krävs en dialog med kultur- och fritidsförvaltningen om föreningens lokalbehov senast i september året innan ansökan skickas in.

Ansök om bidrag

Att tänka på innan du söker

Det är bra om du har alla relevanta uppgifter till hands innan du börjar ansöka. Därför rekommenderar vi att du läser igenom hela ansökningsformuläret innan du börjar fylla i det. Detta för att du inte kan spara en ansökan för att fortsätta senare. Tänk på att vissa bidrag kräver att du loggar in för att du ska kunna se formuläret.

Dessa dokument behöver ni kunna ladda upp till detta stöd

Verksamhetsberättelse, stadgar och en enkel sammanställning av Närvarokorten (ska innehålla antal deltagartillfällen, antal sammankomster och antal medlemmar indelade i åldersgrupperna under 7 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år, 21-25 år och över 25 år samt indelade i pojkar och flickor första halvåret och andra halvåret.)
De behöver inte vara undertecknade bara de är korrekta.

Bidragsbelopp

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ersättningsnivån för bidragsberättigade sammankomster.

Utbetalning

Utbetalning görs senast den 15 maj och när alla handlingar som vi behöver är inskickade och godkända.

För mer information om bidraget:
Kontakt:
E-post:
 Jörgen Wellsten
Telefon: 046-359 51 81