Bidrag till lovverksamhet

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar och andra aktörer att arrangera lovverksamhet där barn och unga, 7-20 år, erbjuds verksamhet som stimulerar deras intressen och främjar deras utveckling. Syftet är även att entusiasmera barn att komma med i föreningslivet.

Vem kan få bidraget?

Föreningar och andra aktörer som vill bedriva verksamhet för åldersgruppen 7-20 år.

Bidraget kan ges till

  • Verksamheter som bedrivs under minst en vecka (5 dagar) som heldagsverksamhet under sommarlovet, men det kan också vara färre antal dagar och timmar vid övriga lov.
  • Lovverksamheter som huvudsakligen gynnar boende i Lunds kommun.

För att erhålla bidrag för heldagsverksamhet under sommarlovet måste deltagarantalet/vecka vara minst 25 deltagare (exkl. ledare) och måltid (lunch) erbjudas.

Bidrag ges inte till

  • Ordinarie verksamhet

Fördelningskriterier

  • Behovet i närområdet
  • Lovverksamhetens möjlighet att nå nya målgrupper
  • Antal förväntade deltagare
  • Storleken på deltagaravgiften

Så här ansöker du

För att ansöka om lovbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för "relaterad information" längre ned på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du söker. Det står vilka det är i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

Ansök om bidrag

Marknadsföring

Föreningar som erhåller bidrag till lovverksamhet från Lunds kommun ska använda kommunens logga i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter det att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomförd lovverksamhet.

För mer information om bidraget

Kontakt:
E-post: Christian Håkansson
Telefon:
046-359 78 33

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bidrag-till-lovverksamhet