Bidrag till föreningsarrangemang

Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar att genomföra arrangemang som synliggör och stärker föreningens verksamhet.

Vem kan få bidraget?

Bidragsformen riktar sig till föreningar som erhåller kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Bidraget kan ges till arrangemang:

  • av engångskaraktär, som inte återkommer år efter år.
  • med ett visst allmänintresse och som vänder sig till fler än bara till de egna medlemmarna.
  • med anknytning till Lunds kommuns område, eller till kommunens medlemmar.

Bidraget kan inte användas till

  • investeringar i lokaler och utrustning som berikar föreningen efter arrangemanget.
  • arrangemang med övervägande religiös eller politisk inriktning.
  • stödgalor och andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • arrangemang vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet.

Hur ansöker man?

För att ansöka om bidrag till föreningsarrangemang använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

De uppgifter som behövs för att handlägga ansökningarna framgår av informationen vid bidraget du tänkt söka.

Kultur- och fritidsförvaltningen tar emot ansökningar löpande och vi lämnar besked om beslut samt eventuell storlek på bidraget senast tre veckor efter att ansökan kommit in till oss.

Bedömningskriterierna för bidraget är:

  • ett brett utbud av olika typer av arrangemang och verksamheter
  • behovet av ekonomiskt stöd

Ansök om bidrag

Så redovisar du

Bidraget betalas ut efter det att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomfört projekt.

Marknadsföring

Föreningar som erhåller bidrag till föreningsarrangemang från Lunds kommun ska använda kommunens logga i all marknadsföring för att visa att projektet stöds av Lunds kommun.

Utbetalning

Bidraget betalas ut efter det att kultur- och fritidsförvaltningen godkänt föreningens inkomna redovisning av ekonomi, deltagarantal samt beskrivning av genomfört projekt.

För mer information om bidraget
Kontakt:
E-post: 
Christian Håkansson
Telefon: 046-359 78 33