Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Föreningar bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga och ledaren är oftast en vuxen som har i uppdrag att lära ut och på så sätt få barn och unga att utvecklas inom exempelvis sin idrott, friluftsverksamhet eller kulturverksamhet. Det handlar framför allt om att utöva en aktivitet.

Ansök om bidrag

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se