Verksamhetsbidrag till studieförbund

För att ansöka om verksamhetsbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan.

Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

För att kunna få verksamhetsbidrag från Lunds kommun ska studieförbunden skicka in följande uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen via den digitala tjänsten senast den 1 maj året efter verksamhetsårets slut:

  • verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan
  • uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer

Studieförbunden ska ocksåförfatta en rapport utifrån sitt arbete med några av kommunens fokusområden:

  • attraktiv och kreativ plats
  • inflytande, delaktighet och service
  • hållbarhet

Fokus för rapporten varierar från år till år och bestäms i samråd mellan studieförbunden och kultur- och fritidsförvaltningen. Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets slut.

De fullständiga bestämmelserna finns att läsa nedan, i rutan för relaterad information.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se