Verksamhetsbidrag till studieförbund

För att ansöka om verksamhetsbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan.

Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information.

För att kunna få verksamhetsbidrag från Lunds kommun ska studieförbunden skicka in följande uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen via den digitala tjänsten senast den 1 maj året efter verksamhetsårets slut:

  • verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan
  • uppgifter om styrelsens sammansättning och revisorer

Studieförbunden ska också författa en rapport utifrån sitt arbete med några av kommunens fokusområden.

Våra fokusområden

Fokus för rapporten varierar från år till år och bestäms i samråd mellan studieförbunden och kultur- och fritidsförvaltningen. Även denna rapport skall vara förvaltningen tillhanda den 1 maj året efter verksamhetsårets slut.
De fullständiga bestämmelserna finns att läsa nedan, i rutan för relaterad information.