Verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

För att ansöka om verksamhetsbidrag använder du en digital tjänst som du hittar i rutan för relaterad information längre ned på sidan. Innan du ansöker måste du först registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten via en e-tjänst som också finns i rutan för relaterad information. Möjligheten att ansöka om verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter öppnar igen januari 2021.

Vem kan få bidraget?

Verksamhetsbidraget vänder sig till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, till exempel pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoritetsorganisationer, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning (oavsett om man är troende eller inte), samt jämställdhetsfrämjande organisationer. Målgruppen omfattar dock inte organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning eftersom de ges stöd genom vård- och omsorgsförvaltningen, eller socialt utsatta som ges stöd genom socialförvaltningen.

Din organisation kan få verksamhetsbidraget om den

 • har sitt säte i Lunds kommun
 • har en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund
 • har antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor
 • inte har en övervägande religiös eller politisk inriktning
 • har minst 20 medlemmar varav 10 är boende i Lund
 • har en medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor

Så söker du

Handlingar som ska medfölja ansökan

 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Stadgar bifogas vid första tillfället

Information till dig som ansöker om verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter med anledning av coronavirusinfektion covid-19. 

De föreningar som väljer att senarelägga sitt årsmöte till följd av rådande omständigheter kommer att ha möjlighet att komplettera med nödvändiga handlingar i efterhand.

För frågor kontakta:
Epost:  Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19