Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Detta tema omfattar stöd till studieförbund för deras verksamhet, samt det stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter i samhället, där bland annat invandrar- och pensionärsföreningar ingår. Det finns två olika bidrag på temat och du hittar dem i menyn.

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

För frågor kontakta:
Epost: Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19

Ansök om bidrag

Verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter
Verksamhetsbidrag till studieförbund