Vem kan få närområdesbidrag?

Du kan ansöka om bidraget oavsett om du är en organisation eller en privatperson.

Du kan få närområdesbidrag till projekt som

 • har god kvalitet
 • tillför ett mervärde för boende i närområdet
 • är lokalt förankrade i närområdet
 • bidrar till att utveckla närområdet

Projekt som äger rum i de östra kommundelarna prioriteras.

Du kan inte få närområdesbidrag till

 • projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi
 • investeringar i lokaler och utrustning som efter arrangemanget berikar föreningen
 • projekt med övervägande religiös eller politisk inriktning
 • stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål
 • projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell näringsverksamhet
 • projekt inom utbildning eller forskning
 • renodlade pedagogiska projekt som till exempel kan bedrivas i studiecirkelform istället
 • lotterier eller kommersiell försäljning med huvudsakligt syfte att generera vinst till föreningen
 • arvode till amatörer, minderåriga eller den egna föreningens medlemmar

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se