Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt.

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Ansökan för projekt som äger rum 2020 är stängd.

För mer information
Kontakt:
E-post:
 Ellen Andersson
Telefon: 046-359 62 19

Du kan få stöd för marknadsföring av ditt evenemang

Ansök om bidrag