Bidrag och stöd till föreningar

Är du aktiv i en förening? Vill du anordna ett arrangemang? Eller har du en idé som du vill förverkliga? Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan du söka bidrag, stöd och stipendier.

Du söker allt stöd från oss via samma tjänst. Du loggar in och fyller i hela ansökan via nätet när det passar dig. När du är inloggad kan du följa ditt ärende hela vägen från ansökan till beslut.

Ansök om bidrag

Fyra teman för våra bidragsformer

Lunds kultur- och fritidsliv behöver sina eldsjälar och nya initiativ som gör Lund till en bättre plats att bo och verka i. Vi på kultur- och fritidsförvaltningenhar delat inde olika bidragsformerna i fyra teman. Här nedan kan du läsa en kort översikt över dessa för att du lättare ska kunna hitta vilken typ av stöd som passar din idé eller verksamhet.

Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga vänder sig till föreningar eller andra aktörer som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 7 och 20 år.
Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga

Stöd till ungas egen organisering (Unga leder unga) är bidrag som kan sökas av unga i åldrarna 13 till 25 år som vill organisera sig själva i föreningsform eller iprojekt.
Stöd till ungas egen organisering

Stöd till publika arrangemang är bidrag som vänder sig till aktörer som verkar på en publik arena.
Stöd till publika arrangemang

Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter innehåller bidrag till studieförbund samt till rättighetsbärande organisationer.
Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kulturochfritidsbidrag