Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

Detta tema omfattar stöd till studieförbund för deras verksamhet, samt det stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter i samhället, där bland annat invandrar- och pensionärsföreningar ingår.

Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen handlar det om vuxna målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin verksamhet.

För frågor om bidragen, vänligen kontakta kulturadministratör Ellen Andersson, telefon 046-359 62 19.

Nu har vårt nya bidragssystem öppnat! Kolla på instruktionsfilmen nedan för att få en första inblick i hur det fungerar. Välkommen med din ansökan!

Följ länken för att se filmen i ett större format

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se