Stipendier och fonder

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier och fonder där privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar. Ansökningsblanketter hittar du längst ned på sidan under relaterade dokument.

Ungdomsledarstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Förslag lämnas senast den 1 december.

Idrottsstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla. Förslag lämnas senast den 1 december.

Lundapokalen

Lunds kommun delar årligen ut Lundapokalen till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Lunds Café AB fond

Lunds Café AB fond ger varje år ett bidrag med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål. Bidraget delas endast ut till föreningar eller andra sammanslutningar i Lunds kommun som inte får andra bidrag. Sista ansökningsdag är den 1 december.

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan du som har anknytning till Lund och är i början av din karriär söka. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 000 kronor varje år, oftast fördelat på fem stipendier.

Sista ansökan är den 1 november. Du kan söka kulturstipendium om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Totalt delarkultur- och firtidsnämnden ut50.000 kronor ut varje år, oftast fördelat på fem stipendier.

Kriterier för kulturstipendier

- Vi prioriterar unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.

- Vi prioriterar sökande som i första hand har enlundaanknytning, i andra handen stark regional koppling.

- Vi priorietar projekt som bedöms att inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, framför projekt somrimligen borde kunna finna finansiering på annat sätt.

- Vi prioriterar projekt som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningarsom rör mer privataprojekt.

- Vi prioriterar sökande somvill satsa på högre konstnärliga studier, medmålet att leva på sitt konstnärskap.

Frida och Otto Janssons fond

Frida och Otta Janssons fond kan den söka som är verksam konstnär över 60 år och i behov av särskilt stöd.Sista ansökningsdatum är den1 novembervarje år.

Välkommen att söka pengar från fonden om du är aktiv konstnär, bosatt i Skåne och över 60 år. Stödet delas ut till särskilt behövande konstnärer enligt angivna kriterier nedan. Du behöver inte söka på särskild blankett, men vi måste få en skriftlig ansökan där du beskriver och redovisar följande:

  • Din karriär och ditt utövande som konstnär. Bifoga om möjligt bilder på eller länkar till din konst samt intyg från eventuella konstutbildningar.
  • Vilket ditt särskilda behov är. Det kan innebära nedsatt hälsa eller begränsande fysiska, psykiska eller ekonomiska omständigheter. Bifoga gärna intyg från läkare eller utdrag från Skatteverket som kan styrka din behövande situation.

Ansökningar skickas till

Lunds kommun Kultur & Fritid, Box 41, 221 00 Lund

Kontakt

Magnus Malmborg (Idrottsstipendium, Lundapokalen, ungdomsledarstipendium, Lunds Café AB fond)

tel. 046-359 50 93

Linnea Bergström (Kulturstipendium och Frida och Otto Janssons fond) tel. 046-359 47 36

Stiftelser och fonder utanför kommunen

Utanför kommunen finns en lång rad av stiftelser och fonder att söka, nedan finns länkar till några av dem.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stipendier

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se