Stipendier och fonder

Är du aktiv i en förening eller utövar du en kulturell eller idrottslig verksamhet? Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier och fonder som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från. Lycka till!

OBS. Ansökningsblanketter hittar du längst ned på sidan, tillsammans med en e-tjänst där du kan söka kulturstipendiet.

Sök dessa stipendier och fonder

Ungdomsledarstipendium

Lunds kommuns ungdomsledarstipendium delas ut varje år som stöd och uppmuntran till ungdomsledare som gjort en särskilt god insats inom en ideell förening eller i något annat sammanhang. Stipendiet tilldelas personer som är verksamma i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen.

Idrottsstipendium

Som stöd till ungdomsidrotten i Lund delar Lunds kommun varje år ut stipendier till personer eller föreningar som gjort särskilt betydande idrottsinsatser. Stipendiaterna ska vara under 20 år gamla.

Lundapokalen

Lunds kommun delar årligen ut Lundapokalen till en person, ett lag eller en förening som är verksam i Lunds kommun eller som har annan särskild anknytning och betydelse för kommunen. Idrotten ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet.

Lunds Café AB fond

Lunds Café AB fond ger varje år ett bidrag med syfte att stödja allmänt kulturella och sociala ändamål. Sista ansökningsdag är den 1 oktober varje år.

Kulturstipendium

Kulturstipendium kan du söka om du har anknytning till Lund och är i början av din karriär. Framför allt brukar stipendierna gå till den som har bestämt sig för att satsa på professionellt arbete inom kultur och konst. Totalt delar kultur- och fritidsnämnden ut 50 000 kronor varje år, oftast fördelat på fem stipendier.

Kriterier för kulturstipendier

För kulturstipendiet prioriterar vi:

 • unga sökande, eftersom ett kulturstipendium kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung kulturutövare i början av sin karriär.
 • sökande som i första hand har en anknytning till Lund, och i andra hand sökande som en stark regional koppling.
 • projekt som bedöms inte ha så stor möjlighet till annan finansiering, framför projekt som rimligen borde kunna hitta finansiering på annat sätt.
 • projekt som bedöms ha ett allmänintresse, framför ansökningar som rör mer privata projekt.
 • sökande som vill satsa på högre konstnärliga studier, med målet att leva på sitt konstnärskap.

Frida och Otto Janssons fond

Du kan söka pengar från Frida och Otta Janssons fond om du är aktiv konstnär över 60 år, bosatt i Skåne och är i behov av särskilt stöd.Stödet delas ut till särskilt behövande konstnärer enligt angivna kriterierna nedan. Du ansöker genom vår digitala tjänst, där du beskriver och redovisar följande:

 • Din karriär och ditt utövande som konstnär. Bifoga om möjligt bilder på eller länkar till din konst samt intyg från eventuella konstutbildningar.
 • Vilket ditt särskilda behov är. Det kan innebära nedsatt hälsa eller begränsande fysiska, psykiska eller ekonomiska omständigheter. Bifoga gärna intyg från läkare eller utdrag från Skatteverket som kan styrka din behövande situation.

Du hittar tjänsten längst ned på sidan under relaterad information.

Så här ansöker du

Du ansöker via vår digitala tjänst som du hittar i längst ned på sidan i rutan för relaterad information.

Kontakta oss

 • Christian Håkansson(för idrottsstipendium, Lundapokalen, ungdomsledarstipendium)
  Telefon: 046-359 50 93
 • Ellen Andersson(för kulturstipendium, Lunds Café AB fond och Frida och Otto Janssons fond)
  Telefon: 046-359 62 19

Stiftelser och fonder utanför kommunen

Utanför kommunens verksamhet, kan du söka en lång rad av stiftelser och fonder. Du hittar länkar till några av dem här nedanför.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stipendier

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se