Så redovisar du

Pengarna som betalas ut är skattemedel. Därför måste alla som har fått bidrag redovisa hur de använt pengarna, så att allmänhet och politiker kan ta del av resultatet.

Du måste skicka in din redovisning via den digitala tjänsten senast tre månader efter att projektet avslutats. Om du inte skickar in en redovisning kan du bli tvungen att återbetala projektbidraget. Märk redovisningen med ditt ärendenummer från bidragsbeskedet.

Redovisningen ska vara skriftlig. En bra grund äratt utgå ifrån din projektbidragsansökan.Svara på de här frågorna:

  • Blev det som du tänkt?
  • Nådde du ut till de tänkta målgrupperna?
  • Hur många besökare kom?

Dessutom måste du redovisa det slutliga ekonomiska resultatet. Höll ditt projekt budget? Om inte, varför?

Observera att du ska redovisa förhela beloppet som ditt projekt beviljades bidrag för, även om du ännu bara fått 85 procent av det totala beloppet. Det beror på att din budget måste vara balanserad, det vill säga plus minus noll. När din redovisning godkänts betalar vi ut de resterande 15 procenten.

Bifoga exempel på er marknadsföring: bilder, press, filmer och annat material som visar hur det blev. Vi vill också se att Lunds kommuns logotyp funnits med.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se