Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt. Det betyder att du inte kan få bidrag år efter år för samma, återkommande projekt.

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun.

Vi digitaliserar! Därför har vi nu stängt möjligheten att söka detta bidrag via e-tjänst och blankett. Vårt nya ansökningssystem öppnar den 1 mars 2018, vi kommer att skicka ut information om detta till alla föreningar i Lund.

För projekt som ska äga rum 2018 är nästa möjliga ansökningstillfället den 1april 2018. Ni kan ansöka för projekt som äger rum under hela året.Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas inte. Besked om din ansökan kommer under januari 2018.

Kommande ansökningsdeadlines under 2018 är 1 september.

Innan du ansöker om bidraget vill vi att du läser igenom de här sidorna noga. Om du fortfarande har frågor efter det är du välkommen att kontakta oss.

För mer information om bidraget, kontaktakulturutvecklare Linnea Bergström,tel 046-359 47 36.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se