Närområdesbidrag till kultur, traditioner och högtider

Det här bidraget ges till projekt som bidrar till utveckling av närområdet samt bidrar till ett mervärde för de boende i närområdet. Närområdesbidrag söker du för korta och tidsbegränsade projekt. Det betyder att du inte kan få bidrag år efter år för samma, återkommande projekt.

Med närområdet menar vi enskilda stadsdelar och kommundelar i Lunds kommun. 

Nästa deadline för ansökningar är den 15 september.

Innan du ansöker om bidraget vill vi att du läser igenom de här sidorna noga. Om du fortfarande har frågor efter det är du välkommen att kontakta oss.

För mer information om bidraget, kontakta kulturutvecklare Linnea Bergström, tel 046- 359 47 36

Relaterad information

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se