Generella regler

Här kan du läsa om våra generella regler

Den bidragsberättigande verksamhetens omfattning

Du som söker bidrag ska kunna visa att det belopp du söker är rimligt i förhållande till det du vill åstadkomma.

Återbetalningsskyldighet vid ej genomförd aktivitet

Om du har fått bidrag för en aktivitet som inte genomförs måste du betala tillbaka det utbetalade beloppet.

Reglering av eventuella fordringar

Om Lunds kommun har någon fordran på dig kommer denna regleras innan något bidrag utbetalas.

Tillgänglighet

I Lunds kommun strävar vi efter att vårt utbud och våra lokaler ska vara tillgängliga för alla. Du som får bidrag från oss ska vid arrangemang eller utlåning av lokaler se över tillgängligheten till och i lokalen.

Delaktighet för alla, 2014-2016, kommunfullmäktige, 2014-06-11—12 § 121.

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se