Bidrag, stöd och stipendier

Är du aktiv i en förening? Vill du anordna ett arrangemang? Eller har du en idé som du vill förverkliga? Hos kultur- och fritidsförvaltningen kan du söka ekonomiskt stöd. Stödet är indelat i fyra olika huvudområden:

  • Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga
  • Stöd till ungas egen organisering
  • Stöd till publika arrangemang
  • Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter

I vänstermenyn hittar du mer information om varje stödområde.
Alla som söker bidrag hos oss ska dela den gemensamma värdegrunden. Det är viktigt att du läser igenom värdegrunden och de generella reglerna innan du går vidare och söker bidrag.

Bidragen söker du via blankett eller e-tjänst. De finns samlande nedan i länken E-tjänster under Relaterad information.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kulturochfritidsbidrag

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se