Vinterlund

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Citysamverkan och kultur- och föreningslivet i Lund, med ett brett program i Lunds stadskärna från första advent till alla hjärtans dag. Vinterlund sker mellan datumen 27/11-2020 tom 14/2-2021

Julgran på Stortorget och massor av folk.

Vinterlund 2020/2021 

Inom Vinterlund ryms både tradition och innovation! Tillsammans med föreningslivet och det fria kulturlivet vill vi skapa en blandning av vinteraktiviteter som ska passa lundabor i alla åldrar. I år kommer det endast att finnas ett tillfälle för ansökan om samverkansmedel inom Vinterlund. Ansökan för samverkansmedel för Vinterlund 2020/2021 öppnar den 1 augusti och stänger den 1 september.

Att ansöka om att göra arrangemang

Vinterlund har samverkansmedel att fördela till nya arrangemang och projekt. Din intresseanmälan ska uppfylla följande kriterier:

Arrangemanget/aktiviteten ska

  • äga rum i de centrala delarna av Lund under perioden 1/12–14/2
  • vara av något större karaktär och attrahera en större publik, och/eller är nyskapande och originellt och kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet kring Vinterlund.

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

Arrangemanget/aktiviteten…

  • är frukten av ett nytt samarbete mellan parter som inte tidigare samarbetat
  • har ett jul- och/eller vintertema
  • har ett medmänsklighetstema
  • tar särskild hänsyn till tillgänglighet för alla oavsett fysisk och psykisk förmåga
  • främjar mångfald i det totala utbudet.

Ansökan är öppen, senast 1 september vill vi ha er ansökan. 
Här hittar du ansökan för 2020/2021

Bakgrund

I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att bevilja budget för Vinterlund. Arrangemangsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att ansvara för projektet, i nära samarbete med tekniska förvaltningen, näringslivsenheten och turistbyrån. Projektet ska pågå i fyra år med start 2016.

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv. Kommunens roll är framför allt att samordna, stötta och marknadsföra olika händelser under perioden som är från första advent till alla hjärtans dag. Syftet är att göra Lunds stadskärna attraktivare genom att ta tillvara stadens rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Genom Vinterlund vill vi också stimulera till nya samarbeten som förmerar utbudet för Lundaborna.

Kontakta oss

Åsa Jensen
Projektledare Vinterlund
E-post: Åsa Jensen
Telefon: 046-359 43 79

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vinterlund