Får föräldrarna följa med på utflykterna?

Kolumn 1

Får föräldrarna följa med på utflykterna?

Information

Utflykterna är för barnen. Men på vissa utflykter får föräldrarna följa med.
Läs i programmet innan ni åker på utflykt.