Lunds historia – staden och omlandet

Under 2012 firade Lund 150 år som kommun. I samband med detta har bokverket ”Lunds historia – staden och omlandet” tagits fram.

Senast ett verk om Lund gavs ut var 1978 och mycket har hänt sedan dess.  Kunskapen om Lunds historia har ökat och vi kan lägga till nya upptäckter, händelser och sammanhang till en redan välfylld historieskrivning.

Lund äger en rik historia fylld av dramatik, kreativitet och utveckling. Häng med på en spännande resa mer än tusen år tillbaka i tiden!

Böckerna går att köpa i bokhandeln.

Bokverk i tre delar

”Medeltiden - En metropol växer fram”

Denna bok beskriver medeltiden mellan åren 990–1536 då lundabygden var bland de viktigaste skånska centralområdena, staden Lund etableras och Lunds domkyrka börjar få sin form. Verkets huvudförfattare är Peter Carelli, docent i historisk arkeologi.

”Tidigmodern tid - I en bördig bygd”

Andra delen skildrar tidigmodern tid mellan åren 1536–1862, en tid då Skåne blev del av det svenska kungariket. Lund fick sitt universitet och personligheter som Esaias Tegnér och Carl Adolph Agardh gjorde avtryck i kommunens historia. Sten Skansjö som är huvudförfattare till volym två är professor emeritus i historia vid Högskolan i Kristianstad.

”Modern tid – Där tankar möts”

Den tredje boken beskriver huvudförfattaren och historieprofessorn Sverker Oredsson tiden från 1862 fram till idag. Boken har sin start i årtalet som idag är utgångspunkten för uppmärksammandet av de hundrafemtio åren. Detta var även en tid då avståndet mellan Lund och Stockholm blev något kortare tack vare järnvägen. 1961 är ett årtal som visar sig bli ett av de viktigaste för Lund under 1900-talet. Då tillkom Lunds Tekniska Högskola, LTH, som i sin tur har gjort det möjligt att etablera forskningsbyn Ideon med mera.

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon:
Matthias Lindgren: 046-359 59 46
Magnus Nilsson: 046-359 38 93
Jan Owe Berg: 046-359 59 45

E-post: stadsarkivet@lund.se
Besöks- och postadress: Lunds Stadsarkiv, Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, 224 78 LUND
Hitta hit: Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen. Hållplats: Arkivcentrum Syd