Beställ betygskopia

Här kan du beställa betygskopior och intyg som är kopplade till din skolgång.

Innan du gör din beställning bör du kontrollera att Stadsarkivet förvarar det betyg som du vill beställa. I de fall betygskopior saknas måste Stadsarkivet framställa ett nytt betyg, ett så kallat utdrag ur betygskatalog, vilket kostar 160 kronor. En lista över vilka skolor och vilka år Stadsarkivet förvarar betygskopior från finns under Relaterad information längst ner på den här sidan. Övriga betygskopior kan du efterfråga hos respektive skola.

Olika typer av betygskopior

Slutbetyg från gymnasieskolan

Slutbetyget intygar att du har läst en fullständig gymnasieutbildning. Stadsarkivet förvarar betygskopior från gymnasieskolor och grundskolor inom Lunds kommun. De kommunala gymnasieskolorna har de tre senaste årens betygskopior kvar på respektive skola innan de lämnas över till Stadsarkivet. Betygskopior från fristående gymnasieskolor finns på Stadsarkivet som regel från 2012.

Samlat betygsdokument

Om du inte är godkänd i vissa kärnämnen får du ett så kallat samlat betygsdokument efter slutförda studier på gymnasiet.

Betyg från enstaka kurser

Om du har avbrutit dina studier kan du få betyg från enstaka gymnasiekurser. 

Slutbetyg från årskurs 9

Stadsarkivet har enbart vissa skolors betygskopior från årskurs 9. Finns inte betygskopior måste ett utdrag ur klassens betygskatalog göras - en manuell avskrift som kostar 160 kr.

En lista över vilka skolor det är finns under Relaterad information längst ner på den här sidan.

Intyg om genomgången skolgång

Stadsarkivet kan skriva intyg om genomgången grundskola respektive gymnasieskola. Det kostar 75 kronor.

Digitalt eller papper

Du kan få din betygskopia skickad som en pdf-fil till en e-postadress som du anger. Du kan också få en papperskopia som antingen skickas till den postadress som du anger eller som du hämtar i Stadsarkivets reception på Arkivcentrum Syd. Om du vill hämta din betygskopia finns den vanligtvis i receptionen efter lunch vardagen efter du gjort din beställning.   

Faktaansvarig: Kansli och stadsarkiv, Administrativa avdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Stadsarkivet

Telefon 046-222 17 00
E-post stadsarkivet@lund.se

Besöks- och postadress

Lunds Stadsarkiv
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Stadsbuss 5 går till Arkivcentrum Syd via Bantorget och Botulfsplatsen.
Hållplats: Arkivcentrum Syd