Frågor och svar om valborg

Den 30 april äger Sveriges kanske största spontana picknick rum i Lunds stadspark. Vi har stor förståelse för att det finns frågor kring dagen och ber deltagare i picknicken att visa hänsyn samtidigt som vi hoppas på förståelse från lundabor som påverkas.

Kan picknicken i Stadsparkenförbjudas?

Vi kan inteförbjuda en spontan picknick. Lunds kommun välkomnar besökarna men inser också att firandet skapar olägenheter för många. Vi samarbetar med bland andra Polisen, Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Lunds Renhållningsverk för att hantera dagen på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningar som vi har liten möjlighet att påverka.

Hur påverkar kostnaden andra verksamheter?

Ordinarie budget påverkas inte. Renhållning, avspärrningar och toaletter kostar en hel del pengar men krävs för att skydda djur och natur i parken. Kostnaden påverkar inte ordinarie budget för underhåll av parker eller grönområden.

Hur tar kommunen hand om närboende?

När så många som ca 25 000 besökare tar sig till och från stadsparken finns en risk för att intilliggande fastigheter påverkas. Gator och trottoarer städas så snart de blir framkomliga och renhållningsarbetet fortsätter även dagen efter.

Hur tar jag mig till Lund, och runt i stan den här dagen?

Det kan vara svårt att komma fram med bil i närheten av stadsparken och hastigheten sänks på ringvägen för att minska olycksrisken. Du som reser med tåg bör hålla koll på den senaste trafikinformationen. På Lund C finns ordningsvakter och värdar som kan hjälpa till.

Kanjag låta mitt barn gå till Stadsparken?

Polisen rekommenderar att ungdomar under 20 år undviker Stadsparken den här dagen. Till föräldrar med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern: prata om riskerna. När så många människor samlas och många är kraftigt påverkade av alkohol, finns en risk för att även de mest skötsamma råkar illa ut. Varje år drabbas några besökare av alkoholförgiftning, stöld eller annan kriminalitet. Kom gärna själv till parken, vi behöver fler vuxna.

Var hamnar upphittade saker efter valborg?

Allt som lämnas in under dagen flyttas till Polisens hittegodsavdelning redan samma kväll. Efter helgen, det vill säga den 2 maj, kan du höra av dig dit.

Vänliga hälsningar

Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare

Emma Berginger, ordförande i tekniska nämnden

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se