Trädvandring med ljudguide

Vill du veta mer om träden i stadsparken? Ladda ner ljudfilerna nedan (mp3-format) och ge dig ut på trädvandring under ledning av producent Fredrik Emmerfors och trädexpert Peter Linder. Hela rundan är cirka en timme lång, men du kan pausa när du vill.

Rundan börjar vid Avenboksrundeln, norra entrén, hörnet Nygatan/Svanegatan. Observera att guiden producerades 2011, före anläggandet av Solens och skuggans trädgård vid norra entrén och därför är denna del inte är helt aktuell.

Ljudguide Lunds Stadspark

Länkarna nedan är ljudfiler i mp3 som öppnas i nytt fönster.

Del 1 Norra entrén.mp3

Del 2 Rödek.mp3

Del 3 Platan.mp3

Del 4 Flikbladig bok.mp3

Del 5 Centralaxeln.mp3

Del 6 Trappan.mp3

Del 7 Bron.mp3

Del 8 Observatorieparken.mp3

Del 9 Blodhassel.mp3

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se