Skyddad natur och trädvandring

Vill du veta mer om träden i stadsparken? Ladda ner ljudfilerna nedan (mp3-format) och ge dig ut på trädvandring under ledning av producent Fredrik Emmerfors och trädexpert Peter Linder. Hela rundan är cirka en timme lång, men du kan pausa när du vill.

Skyddad natur åt hålträdsklokryparen

Parkens många gamla träd har skapat goda förutsättningar för en rad sällsynta arter. En så kallad faunadepå med döda trädstammar har placerats i parkens södra täta busk- och trädridå vilket lockar en hel del insekter. Bland de mest hotade arterna finns den EU-prioriterade arten hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) som är anledningen till att området utsetts till NATURA 2000-område.

Det finns omkring 650 träd av olika arter i Stadsparken, varav flera ovanliga arter.Bland alla träd kan nämnas riksträdet, Ornäsbjörken, som planterats vid Högevallsbadet. Vill du veta mer om träden i parken, följ länken nedan till trädvandring med ljudguide.

Ljudguide Lunds Stadspark

Rundan börjar vid Avenboksrundeln, norra entrén, hörnet Nygatan/Svanegatan. Observera att guiden producerades 2011, före anläggandet av Solens och skuggans trädgård vid norra entrén och därför är denna del inte är helt aktuell. Länkarna nedan är ljudfiler i mp3 som öppnas i nytt fönster.

Del 1 Norra entrén.mp3

Del 2 Rödek.mp3

Del 3 Platan.mp3

Del 4 Flikbladig bok.mp3

Del 5 Centralaxeln.mp3

Del 6 Trappan.mp3

Del 7 Bron.mp3

Del 8 Observatorieparken.mp3

Del 9 Blodhassel.mp3

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se