Observatorieparken

Observatorieparken, numera en del av Stadsparken, är en typisk 1800-tals park där besökaren leds längs slingrande gångar genom omväxlande lummiga träddungar och öppna ytor - en park som gjord för romantiska promenader! Under 2018-2019 görs en lättare restaurering som bland annat ska ta fram det ursprungliga gångsystemet och öppna upp parkens mest igenväxta delar.

Arbetet med att rusta upp Observatorieparken beräknas vara helt klart våren 2019. De ursprungliga gångarna tas fram i den södra delen av parken. Det blir även en del nyplanteringar och nya bänkar längs gångarna. En del av trädplanteringen sker först våren 2019. Nätstaketet längs Svanevägen har ersatts med den typ av trästaket som redan finns längs Gyllenkroks allé, se bild nedan. 

Staket utanför Observatoriet

Bakgrund

Eftersom parken är en av få byggnadsminnesmärkta parker i Sverige måste den först kartläggas och alla ingrepp godkännas av Länsstyrelsen. Hösten 2017 gjordes därför en trädgårdshistorisk förundersökning med träd-och växtinventering, samt mindre provgrävningar för att ta reda på var de ursprungliga gångarna gick. Dessutom ingick sökning i olika arkiv för att ta reda på mer om parkens historia. Vem anlade parken? Var den avsedd enbart för Observatoriets studenter och personal eller var den öppen för allmänheten redan från början?

Observatoriet

Om Observatoriet, då och nu

När Observatoriet invigdes 1867 låg det i Lunds utkanter med mörker i alla riktningar utom mot norr, dvs. en lämplig plats för astronomiska studier. Parken anlades i anslutning till Observatoriebyggnaderna. Kring sekelskiftet byggdes fler byggnader på området. Dåvarande grannen utgjordes av Parkbolagets trädgård som 1904 köptes av Lunds stad och invigdes som Stadspark 1911. Kartan nedan från 1986 visar Observatorieparken som en ruta intill Parkbolagets trädgård, med Observatoriet utmärkt som nummer 14:

Parkbolagets trädgård 1896

Observatoriet övertogs av Lunds kommun från Lunds Universitet 1994 och astronomiska institutionen lämnade lokalerna 2001. Byggnaderna på området används sparsamt i nuläget. Naturskolan huserar i Räknehuset och Katedralskolan har en paviljong på området. Observatoriebyggnaderna är kulturminnesmärkta och inga ingrepp får göras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/observatorieparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se