Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, Söderlyckans skatepark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Bild: Solens och skuggans trädgård med fontän och lekplats i bakgrunden.

Aktuellt:

Dammen rensas och skapar plats för nordisk djungel 

Stadsparkens damm töms och rensas februari-april 2019 för att skapa en bättre miljö för djur och växter. Dammen fylls på med nytt vatten omkring påsk. Rensningen en återkommande åtgärd som gjordes senast 2003. Arbetet koordineras med byggstart för den sista etappen av Stadsparkens utvecklingsplan. Den södra delen av parken, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen,  omvandlas på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation. 

När den nya parkdelen är klar kommer parkbesökaren att kunna gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter, som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Från en tillgänglighetsanpassad utkiksplats faller vatten ut från en skiffermur, ca 2 meter hög. Den befintliga kullen bevaras, men nya planteringar anläggs både framför och bakom. Det skapas även nya sittplatser och belysning.

Arbetet kan påverka framkomligheten i södra delen av parken. Gångstråket utanför arbetsområdet blir smalare för att skapa utrymme för arbetsmaskiner, och underlaget påverkas av trafik och arbete, vilket gör att det kan bli lerigt och blött beroende på väder.  Arbetet blir klart under hösten 2019.

Observatorieparken restaureras

Observatorieparken, numera en del av Stadsparken, är en typisk 1800-tals park där besökaren leds längs slingrande gångar genom omväxlande lummiga träddungar och öppna ytor - en park som gjord för romantiska promenader! 2017-2018 gjordes en lättare restaurering för att bland annat ta fram det ursprungliga gångsystemet och öppna upp parkens mest igenväxta delar. Arbetet blir klart under våren 2019.

Solens och skuggans trädgård

Solens och skuggans trädgård invigdes 2016. Här låg en gång Lunds trädgårdsmästeri med egen odling av växter för stadens urnor och parker. Trädgårdsmästarbostaden finns kvar vid parkens norra entré. Trädgården innebär att vi kan föra parkensodlingstraditionen vidare.

Fält av perenner, buskar, spaljerade formklippta träd och lökar breder ut sig i ett strikt mönster från den norra entrén till den medeltida stadsvallen. Cirka 7 000 perenner är planterade i trädgården. I planteringen finns 40 olika artblandningar, vilka utgörs av 70 olika perennarter. Du hittar en förteckning över samtliga arter och deras placering i foldern under relaterade dokument nedan.

Skyddad natur åt hålträdsklokryparen

Parkens många gamla träd har skapat goda förutsättningar för en rad sällsynta arter. En så kallad faunadepå med döda trädstammar har placerats i parkens södra täta busk- och trädridå vilket lockar en hel del insekter. Bland de mest hotade arterna finns den EU-prioriterade arten hålträdsklokrypare (Anthrenochernes stellae) som är anledningen till att området utsetts till NATURA 2000-område.

Det finns omkring 650 träd av olika arter i Stadsparken, varav flera ovanliga arter.Bland alla träd kan nämnas riksträdet, Ornäsbjörken, som planterats vid Högevallsbadet. Vill du veta mer om träden i parken, följ länken nedan till trädvandring med ljudguide.

Aktiviteter

Stadsparken erbjuder många möjligheter till träning, rörelse och lek. Förutom skatepark, lekplats, utegym, klätterblock, beachplaner och parkourbana finns ytor för löpning, boule och brännboll. För dig som vill springa långt utgår det 10 km långa Hardebergaspåret från Mejeriet i Stadsparken. Fasta grillplatser finns vid lekplatsen, stora gröningen och parkourleken.

Lekplats och fågelvoljärer

Lekplatsen består dels av ett futuristiskt småkulligt gummilandskap med bland annat klätterbana, studsmatta och rutschbana. Det stora klätternätet syns på långt håll, och här finns gungor och en spännande avenbokslabyrint. För de mindre barnen finns en lugn hörna i skuggan med lektåg och sandlåda. En del av lekplatsen består av minibyggnader som de mindre barnen kan klättra på och krypa in i. Alla byggnaderna har koppling till lundautställningen 1907. Vid lekplatsen finns bänkar, sittplatser under tak och grillplats. Toalett finns i närheten, vid fågelvoljärerna.

I fågelvoljärerna finns småfåglar, höns, undulater och parakiter. Observera att vi inte tar emot privata fåglar till våra fågelvoljärer på grund av risk för smittspridning.

Utegym

Utrustningen är inspirerad av klassiska gymredskap, kroppsviktsträning och crossfit. Här kan du träna gratis dygnet runt, året om. Kvällsbelysning och vattenpost.

Söderlyckans skatepark

Söderlyckans skatepark är 1500 kvadratmeter stor med tre svårighetsgrader. Här finns även gröna ytor, sittplatser och toaletter. Åkare med kickbikes är välkomna fram till kl 16.00 på vardagar och fram till 14.00 på helger. Föräldrar och besökare som ej åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. Cykling är inte tillåtet. Följ Söderlyckan på facebook för mer information!

Boulder

Ett 4 x 13 x 5,5 meter högt stort klätterblock, en så kallad Boulder ligger i anslutning till beachplaner, parkour och gym. All klättring sker på egen risk. Underlaget består av tvättad singel som är godkänt som fallunderlag. Ytterligare säkerhetsinformation anslås på platsen och kan hämtas via länk nedan. Skånes Klätterklubb har tagit fram en förare för Boulderns struktur, dvs en guide för klättring utan hjälp av uppskruvade grepp, se länk nedan.

Beachplaner

Det finns tre beachplaner: på plan 1 och 2 är det beachhandboll som gäller i första hand, på plan 3 finns det möjlighet att spela beachvolleyboll. Handbollsnät och beachvolleybollnät är tillgängligt 1 april - 30 september.

  • Måndag och onsdag: kl. 16–21 disponerar H 43 Lund plan 1 och 2
  • Tisdag och torsdag: kl. 16–21 disponerar Lugi handboll plan 1 och 2
  • Övrig tid är beachplanen tillgänglig för spontanutnyttjande, med reservation för ändring vid arrangemang. Om många vill spela samtidigt är det en match i taget som gäller, cirka 1 timmes spel.

Beachplanerna är uppförda av Lunds kommun i samarbete med handbollsföreningarna H 43 Lund och Lugi Handboll och har finansierats av Riksidrottsförbundet och Lunds kommun. Planerna kantas av ett trädäck och intill finns bänkar, vattenpost och grillplats. Toalett finns i Stadsparkscaféet, på Arenan och på Högevallsbadet.
Vid frågor om tiderna, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Parkourlek

Den parkourinspirerade banan ligger i anslutning till beachplanerna. Redskapen och det mjuka gummiunderlaget passar lika bra för parkour som för lek och annan spontan träning. Parkour är en träningsmetod där man snabbt och smidigt tar sig förbi hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Anlagda banor passar särskilt bra för nybörjare. Vid banan finns sittplatser, grillplats och vattenpost.

Stadsparkens utveckling

Stadsparken firade 100-årsjubileum 2011, och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network. Första etappen av den utvecklingsplan som antogs för parken 2009 invigdes också 2011. Därefter följde anläggningen av en ny lekplats, utegym och flera olika aktivitetsytor. Söderlyckans skatepark och Solen och skuggans trädgård stod klara 2016. 2017-2018 arbetade vi med bland annat med Observatorieparken coh utökad belysning. Den sista etappen i utvecklingsplanen, Nordisk djungel, genomförs under 2019.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se