Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, Söderlyckans skatepark, den nordiska djungeln, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Aktuellt

Träbryggor i Stadsparken 17 juli 2019

Nordisk djungel - invigning 21 september

Dammen har rensats och arbetet med den sista etappen av Stadsparkens utvecklingsplan har avslutats. Byggstaketen är borta, vattenfallet är igång och det finns gott om plats på trädäcket! Vi inviger den nordiska djungeln på kulturnatten, den 21 september kl 18.30-20.00 - Välkommen!

Det är den södra delen av parken, det triangelformade området mellan entrén vid Mejeriet och dammen, som omvandlats på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation.  Här kan du gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Den befintliga kullen har bevarats men omges nya planteringar. Här finns även nya sittplatser och belysning. 

Breda trädäck på båda sidor om den lilla kullen ökar tillgängligheten för besökare med till exempel barnvagn eller rullstol. Både ramp och bryggor har avåkningsskydd. Alla bänkar, utom direkt intill vattenfallet, har arm-och ryggstöd, och samtliga trappor har räcken.

Rullstolsramp, Stadsparken, nordisk djungel

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se