Lekplatser

Varje år händer något nytt på några av kommunens drygt 150 lekplatser, och vi bygger även nytt. Några lekplatser är särskilt utformade för att vara tillgängliga för så många som möjligt.

Klätterställning

Lekplatser som renoveras under 2019. Lekplatsens nummer hänvisar till kartorna som finns längre ner på sidan. Planering sker under våren och entreprenör beräknas vara upphandlad till sommaren. Slutbesiktning görs preliminärt kring månadsskiftet oktober/november.

  • Nr 97 Hubertusparken, Nöbbelöv

  • Nr 316 Havrevägen, Dalby

  • Nr 367 Tegelbruksgatan, Veberöd

Hur renoverar vi?

Lunds kommun sköter ca 155 lekplatser varav 3–4 renoveras varje år. I renovering ingår nya lekredskap och ny sand, men även gallring bland häckar/buskar. Lekredskap som skadats och bedöms vara en säkerhetsrisk tas bort så fort de upptäcks men kan inte alltid ersättas på grund av begränsade resurser. Att renovera en lekplats kostar mellan 200 000 kronor och en miljon kronor, beroende på omfattning och lekplatsens storlek.

En tillgänglig lekplats ska fungera för alla

En tillgänglig lekplats ska fungera för såväl funktionsnedsatta vuxna med leksugna barn, som för barn med olika typer och grader av funktionsnedsättningar. Vi planerar nya lekplatser utifrån dessa krav, och vi arbetar också kontinuerligt med att åtgärda enklare hinder på befintliga lekplatser. Lekplatsen i Vegaparken och Snäckan på Linero har en extra hög grad av tillgänglighet.

Vi har en löpande tillsyn och skötsel av lekplatserna

En certifierad besiktningsman gör en säkerhetsbesiktning en gång varje år. Lekredskapens funktion kontrolleras fyra gånger varje år. Lekredskap som vi bedömer som farliga tar vi bort omedelbart. Av ekonomiska skäl ersätts de dock bara i undantagsfall. Papperskorgar töms och sanden rensas från glas, cigarettfimpar m.m. en gång/vecka. Soffor, bord, plank och papperskorgar kontrolleras en gång per år ur säkerhetsperspektiv. Gräsmattor kring lekplatser klipps var 14:e dag. Ogräs i planteringar rensas tre till fyra gånger per år. Beskärning av buskar sker enligt en plan som gäller för hela kommunen.

Klostergårdens plaskdamm

Klostergårdens plaskdamm erbjuder skön svalka åt varma sommarfötter! Den 314 kvadratmeter stora plaskdammen som ligger väster om Klostergårdens centrum har öppet från maj/juni-september. 2018 öppnar plaskdammen 28 maj.

Varför öppnar inte plaskdammen tidigare på säsongen om det är fint väder? Att fylla en plaskdamm kräver planering och resurser för både start och skötsel. Plaskdammen kräver daglig tillsyn, både i form av rengöring i och kring dammen, och dagliga vattenprover. Hygienkraven för dagens plaskdammar är lika stränga som för bassängen i badhuset. Planering för start och daglig skötsel är budgeterad sedan tidigare vilket gör det svårt att öppna tidigare.

Det görs daglig tillsyn vid dammen och vi tar regelbundna vattenprover. Kraven på vattenkvaliteten är samma som för badhus och resultaten beror naturligtvis på hur dammen används. Hundar får inte bada här och det är viktigt att ingen mat eller dryck hamnar i vattnet. Föräldrar ansvarar för sina barn. Använd gärna badskor vid längre badstunder.

Felanmälan dagtid till kultur- och fritidsförvaltningen: 046-359 52 15.

Hitta din lekplats

Nedan finns områdeskartor över kommunens lekplatser. Här finns också instruktioner för redskap på Bjeredsparkens lekplats.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lekplatser

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se