Odlingslotter

Det är stor efterfrågan på odlingslotter och det kan vara flera års väntetid. Alla odlingslotter fördelas i turordning från vår kö.

Odlingslott

Kö till odlingslotter

Odlingslotter förmedlas endast via en kö som du anmäler dig till här på hemsidan via länk till självbetjäning. Så här fungerar köfunktionen:

 • Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du måste ha BankID och e-postadress för att kunna ställa dig i kö och ta emot erbjudanden. 
 • Från och med september 2018 finns en kö för samtliga odlingsområden. Du som har ställt dig i kö tidigare behåller din kötid. 
 • Du kan bara få en lott oavsett storlek.
 • Vi kan inte lämna besked om beräknad kötid. 
 • Erbjudande om lediga lotter skickas endast via e-post. Du ansvarar själv för att rätt e-postadress är registrerad. Du kan logga in på E-tjänster/Min Sida för att se din köplats och uppdatera kontaktuppgifter.
 • Erbjudande om lediga lotter skickas ut via e-post. Du får en länk till en webbsida där du kan läsa mer om de lotter som är lediga just nu och hur du gör för att anmäla ditt intresse. Du behöver inte svara om du inte är intresserad av lotten. 
 • Du måste bekräfta din plats i kön vid de tillfällen vi gör ett utskick till alla sökande. Detta gör vi för att hålla kön aktuell.

Vad kostar det?

Odlingslotterna kostar för närvarande 3,92 kr per m2 och år och storleken på lotterna varierar mellan 50 och 200 m2. Arrendeavgiften betalas per år och kan inte delas upp per månad. Den som får sin odlingslott efter den 20 augusti, när odlingssäsongen går mot sitt slut, betalar ingen arrendeavgift första kalenderåret.

Aktuellt våren 2018: Årets faktura ser något annorlunda än tidigare på grund av nytt ekonomisystem. Den nya fakturatexten visar endast områdesnummer, och inte nummer för den enskilda odlingslotten. Nytt är också att fastighetsbeteckning, adress, yta och kvadratmeterpris anges på fakturan.

Service

Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten på alla områden. Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost, men det finns inget fast datum. Vi har inte möjlighet att leverera kompostjord till odlingslottområden och fräser inte odlingslotter annat än i undantagsfall.

Teckna avtal

För att kunna skriva ett arrendeavtal behöver vi namn, personuppgifter, postadress, telefon och e-postadress. Du skriver på avtalet i två exemplar och behåller ett själv. Nya avtal skrivs under hos Kristallens medborgarcenter, Brotorget 1 i Lund.

Uppsägning

Observera att det inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö. Odlingslotterna arrenderas ut ett kalenderår i taget. Arrendetiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast tre månader före arrendetidens utgång, det vill säga senast 30 september.

För att säga upp din odlingslott, skicka in din uppsägning per post till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund eller per e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se. Du behöver ange:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Odlingsområde
 • Odlingslottens nummer enligt ditt avtal

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna söka i avtalssystemet och vid behov kunna ta kontakt med dig. E-postmeddelandet raderas när ärendet är avslutat. Här kan du läsa mer om Lunds kommuns hantering av personuppgifter.

Allmänna bestämmelser

På odlingslotterna får du inte bygga något större än exempelvis redskapslådor, drivbänkar eller mindre växthus. För mer information, se ordningsreglerna nedan. Koloni- och odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy,mer information nedan. Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till tekniska förvaltningen, se tjänst för felanmälan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se