Odlingslotter

Odlingslotter utan stuga finns att arrendera i Lund, Dalby och Södra Sandby. Odlingslotterna förmedlas via en kö som du anmäler dig till här på hemsidan.

Aktuellt: Under 2019 kommer alla nuvarande avtal att omförhandlas och nya avtal kommer att gälla från 1 januari 2020. Omförhandlingen påverkar inte dig som odlar, mer än att du måste hämta ut och skriva på uppsägningen och sedan godkänna ett nytt avtal. Du hittar mer information på sidan med frågor och svar.

Odlingslott med vattenkanna

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du måste ha BankID och e-postadress för att kunna ställa dig i kö och ta emot erbjudanden.
 • Det finns en kö för alla områden. 
 • Vi har just nu flera lediga lotter i Dalby och Södra Sandby, ställ dig i kö och kontakta sedan koloni@lund.se för snabbare hantering.
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för att byta lott, men det är inte tillåtet att arrendera flera lotter. Din nuvarande lott måste sägas upp innan du kan teckna avtal för en ny lott.
 • Här hittar du anmälningsfunktionen: E-tjänst för kö till odlingslott


Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Erbjudande om lediga lotter skickas endast via e-post. Du ansvarar själv för att rätt e-postadress är registrerad. Om du byter e-postadress är det mycket viktigt att detta uppdateras på Min Sida.
 • Du kan logga in via Självservice/Min Sida för att se din köplats och uppdatera kontaktuppgifter
 • Du måste bekräfta din plats i kön vid de tillfällen vi gör ett utskick till alla sökande. Detta gör vi för att hålla kön aktuell.

När och hur får jag erbjudande om lott?

 • När första erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga. Till populära områden kan kötiden vara några år.
 • Erbjudande om lediga lotter skickas med via e-post med en länk till en webbsida där du kan läsa mer om de lotter som är lediga just nu och hur du gör för att anmäla ditt intresse. Du behöver inte svara om du inte är intresserad av lotten.

Vad kostar det?

Odlingslotterna kostar för närvarande 4 kr per kvm och år och storleken på lotterna varierar mellan 50 och 200 m2.  Enligt förslag till kommunfullmäktige höjs taxan till 5 kr per kvm från och med 2020.

Arrendeavgiften betalas per år och kan inte delas upp per månad. Den som får sin odlingslott efter den 20 augusti, när odlingssäsongen går mot sitt slut, betalar ingen arrendeavgift första kalenderåret. Du som odlar på Råbylund betalar din arrendeavgift till föreningen, inklusive en föreningsavgift á 150 kr/år.

Hur tecknas avtal?

För att kunna skriva ett arrendeavtal behöver vi namn, personuppgifter, postadress, telefon och e-postadress. Du skriver på avtalet i två exemplar och behåller ett själv. Nya avtal skrivs under hos Kristallens medborgarcenter, Brotorget 1 i Lund.

Finns det vatten och kompostjord?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten på alla områden. Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost, men det finns inget fast datum. 2019 kommer alla odlingsområden att ha vatten innan påsk. Vattnet stängs av i slutet av oktober.
 • Vi har inte möjlighet att leverera kompostjord till odlingslottområden och fräser inte odlingslotter annat än i undantagsfall.

Hur säger jag upp min lott?

 • Odlingslotterna arrenderas ut ett kalenderår i taget. Arrendetiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast tre månader före arrendetidens utgång, det vill säga senast 30 september.
 • Uppsägning görs via en e-tjänst: Gå till e-tjänst för uppsägning
 • Om du odlar på Råbylunds odlingsområde, kontakta föreningens styrelse vid uppsägning.
 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.

Vilka regler gäller för lotten?

 • På odlingslotterna får du inte bygga något större än exempelvis redskapslådor eller drivbänkar, vilket innebär att du inte får anlägga något som kräver bygglov. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten. För mer information, se ordningsreglerna nedan. Observera att det finns separata regler för odlingsområdet på Råbylund.
 • Koloni- och odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, mer information nedan.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till tekniska förvaltningen via vår e-tjänst för felanmälan som du når på hemsidan, eller via appen Felanmälan Lunds kommun. Synpunkter som gäller odlingsområdet på Råbylund lämnas till föreningens styrelse.

För svar på fler frågor, se Vanliga frågor och svar via länk nedan.

Kartor över odlingsområden

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/odlingslotter

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun