Odlingslotter

Odlingslotter förmedlas endast via en kö som du anmäler dig till här på hemsidan via länk till självbetjäning. Du kan bara få en lott oavsett storlek. Under 2019 kommer alla nuvarande avtal att omförhandlas och nya avtal kommer att gälla från 1 januari 2020. Omförhandlingen påverkar inte dig som odlar, mer än att du måste hämta ut och skriva på uppsägningen och till hösten, godkänna ett nytt avtal. Du hittar mer information på sidan med frågor och svar.

Odlingslott med vattenkanna

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun.
 • Du måste ha BankID och e-postadress för att kunna ställa dig i kö och ta emot erbjudanden.
 • Det finns en kö för alla områden.
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för att byta lott, men det är inte tillåtet att arrendera flera lotter. Din nuvarande lott måste sägas upp innan du kan teckna avtal för en ny lott.
 • Här hittar du anmälningsfunktionen: E-tjänst för kö till odlingslott

Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Erbjudande om lediga lotter skickas endast via e-post. Du ansvarar själv för att rätt e-postadress är registrerad. Om du byter e-postadress är det mycket viktigt att detta uppdateras på Min Sida.
 • Du kan logga in via Självservice/Min Sida för att se din köplats och uppdatera kontaktuppgifter
 • Du måste bekräfta din plats i kön vid de tillfällen vi gör ett utskick till alla sökande. Detta gör vi för att hålla kön aktuell.

När och hur får jag erbjudande om lott?

 • När första erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga. Sannolikt dröjer det några år eftersom många står i kö.
 • Erbjudande om lediga lotter skickas med via e-post med en länk till en webbsida där du kan läsa mer om de lotter som är lediga just nu och hur du gör för att anmäla ditt intresse. Du behöver inte svara om du inte är intresserad av lotten.

Vad kostar det?

Odlingslotterna kostar för närvarande 3,92 kr per m2 och år och storleken på lotterna varierar mellan 50 och 200 m2. Arrendeavgiften betalas per år och kan inte delas upp per månad. Den som får sin odlingslott efter den 20 augusti, när odlingssäsongen går mot sitt slut, betalar ingen arrendeavgift första kalenderåret.

Hur tecknas avtal?

För att kunna skriva ett arrendeavtal behöver vi namn, personuppgifter, postadress, telefon och e-postadress. Du skriver på avtalet i två exemplar och behåller ett själv. Nya avtal skrivs under hos Kristallens medborgarcenter, Brotorget 1 i Lund.

Finns det vatten och kompostjord?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten på alla områden. Vattnet sätts på när tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost, men det finns inget fast datum.
 • Vi har inte möjlighet att leverera kompostjord till odlingslottområden och fräser inte odlingslotter annat än i undantagsfall.

Hur säger jag upp min lott?

 • Det är inte är tillåtet att överlåta sin lott på någon annan. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. En ledig lott fördelas alltid via vår kö.
 • Odlingslotterna arrenderas ut ett kalenderår i taget. Arrendetiden förlängs automatiskt med ett år om inte uppsägning görs senast tre månader före arrendetidens utgång, det vill säga senast 30 september.
 • För att säga upp din odlingslott, skicka in din uppsägning per post till Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 Lund eller per e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se. Du behöver ange:Namn, personnummer, e-postadress, odlingsområde och odlingslottens nummer enligt ditt avtal. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna söka i avtalssystemet och vid behov kunna ta kontakt med dig. E-postmeddelandet raderas när ärendet är avslutat. Här kan du läsa mer om Lunds kommuns hantering av personuppgifter.

Vilka regler gäller för lotten?

 • På odlingslotterna får du inte bygga något större än exempelvis redskapslådor, drivbänkar eller mindre växthus. Du ansvarar själv för eventuell utrustning på lotten. För mer information, se ordningsreglerna nedan.
 • Koloni- och odlingslottsverksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy, mer information nedan.
 • Om odlingslotten inte sköts enligt gällande regler kan den sägas upp. Synpunkter på hur en odlingslott sköts lämnas till tekniska förvaltningen via vår e-tjänst för felanmälan som du når på hemsidan, eller via appen Felanmälan Lunds kommun.

För svar på fler frågor, se Vanliga frågor och svar via länk nedan.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/odlingslotter

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se