I Dalby har en grupp grönsaksodlare skapat en förening som tillsammans odlar i anslutning till sitt bostadsområde. Gräsytan har ersatts av odlingsbäddar, bärbuskar och äppelträd.

Gemensam odling på Bondevägen i Dalby

Våren 2016 togs initiativ till kommunens första parkodlingen av en grupp entusiastiska grönsaksodlare som ville skapa bättre sammanhållning och mer aktivitet på en gräsyta i anslutning till sitt bostadsområde i Dalby. Efter kontakt med kommunens park- och naturavdelningen bildades föreningen ”Gemensam odling vid Bondevägen” och gräsytan omvandlades snabbt till odlingsbäddar omgärdade av häckar med vinbär, svartaronia, hallon och krusbär.

Verksamheten rullar sedan dess på och gruppen växer stadigt. Varje år hålls öppna evenemang som bjuder in de närboende på odlingsaktiviteter. Sommaren 2018 utvidgades ytan och ett par äppelträd planterades. Dessa kommer inom ett par år kommer att ge frukt och skugga åt odlare och besökare.

Vill du följa parkodlingen i Dalby eller vara med och odla kan du kontakta föreningen via deras Facebooksida. 

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun