Äventyrspedagogik

Vi håller till i Skyllegårdens friluftsområde. Vår bas är den stora tältkåtan som är anpassad för både stora och små grupper. Här anordnar vi arrangemang för barn och unga som bor i Lunds kommun i åldrarna 12-25 år. Bland annat för skolklasser, fritidsgårdar, och föreningar.

Äventyrspedagogiken syftar till att individen får växa och gruppen utvecklas. Den pedagogiska uppgiften är att få gruppen att hitta en gemensam lösning på gemensamma utmaningar. Vid utvärderingen är det gruppens resultat som räknas. Pedagogernas förhållningssätt är att främja diskussioner och lösningar både under övningarna och under den gemensamma utvärderingen.

En helhetssyn på lärandet kräver att alla våra förmågor engageras och värderas lika. Äventyrspedagogiskt lärande innehåller utmaningarar av olika karaktär:

  • sociala
  • fysiska och motoriska
  • känslomässiga
  • intellektuella

Vår verksamhet

Teambuilding

Teambuilding består av olika sammarbetsövningar på marknivå där gruppen måste fokusera på att arbeta som ett lag för att lösa uppgifter. Äventyrspedagogerna erbjuder både bas- och påbyggnadspaket.

Actionäventyr

Vårt actionäventyr är ett upplevelsebaserat äventyr med olika inslag som t.ex. teambuilding, spänning, naturupplevelser och att skapa en god gruppdynamik.

Femkamp

En femkamp med olika grenar som bågskytte, yxkastning och pistolskytte mm. Det finns möjlighet att tävla i grupper eller individuellt.

Våra kontorstider

Vi har kontorstid på tisdagseftermiddagar och därför kan det dröja innan vi hinner svara på eventuella bokningsförfrågningar.

Faktaansvarig: Kultur & fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/aventyr

Kontakt

Äventyrspedagogerna

Besöksadress: Skryllegården, 247 91 S Sandby
Patrick Friestad
Telefon: 046-359 91 71
Susan Olsson
Telefon: 046-359 50 05
E-post:aventyrspedagogerna@lund.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kultur-fritid@lund.se