Vinterskötsel av planer

Vi skottar i första hand runt våra idrotts- och kulturanläggningar, därefter på konstgräs. Om det är mycket isbildning kan vi behöva längre tid på oss för att få planerna klara.

Snöröjning för olika områden

Lund tätort

Snöröjning sker främst vardagar och dagtid. Prioriteringsordning är Klostergården, Stångby, Smörlyckan (gäller in plan 8), Linero och Gunnesbo. Runt julhelgen sker ingen snöröjning av planerna. 

Lund öster

Snöröjning sker dagtid på vardagar från 15 januari.

Förberedelser inför snöröjning

För att underlätta vårt arbete ska föreningar sätta planens mål på hjul och rulla ut dem utanför närmsta sidlinje. Om detta inte görs finns det risk för att material fryser fast och går sönder eller att planen inte kan snöröjas fullt ut.

Om det ligger snö på planen vill vi att ni inte går ut och trampar i detta. Risk för isbildning nere i planen är stor och det blir svårt att återställa plankvalitén. Detta är särskilt viktigt om ni går ut på en plan med snöblask och det sedan blir kallare och fryser på.

Konstgräsplaner

 • Klostergårdens IP, Stångby IP/Tornvallen, Smörlyckans IP, Linero IP och Gunnesbo IP 
  Snöröjning sker via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Södra Sandby IP konstgräsplan 
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning.På grund av planens beskaffenhet kan spelegenskaperna försämras vid kyla och planen blir snabbt hård och genomfrusen. Vi avråder från träning vid sträng kyla. Ledare/tränare bedömer själva på plats om träning går att genomföra.
 • Dalby IP konstgräsplan 
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Genarps IP konstgräsplan 
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.
 • Svalebo IP konstgräsplan 
  Snöröjning sker endast vardagar och dagtid. Snöröjning via plogning och/eller borstning. Då möjlighet ges (töväder) ska bortplogad snö dras in på planen så att granulatet tinar ned i planen.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vinterskotselplaner