Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, nordisk djungel, Söderlyckans skatepark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Aktuellt

Träbryggor i Stadsparken 17 juli 2019

Nordisk djungel - sista etappen av utvecklingsplanen

Dammen har rensats och arbetet med den sista etappen av Stadsparkens utvecklingsplan har avslutats. Vår nordiska djungel i vattenbrynget invigdes på kulturnatten den 21 september2019.

Det är den södra delen av parken, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen, som omvandlats på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation.  Här kan du gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Den befintliga kullen har bevarats men omges nya planteringar. Här finns även nya sittplatser och belysning. 

Breda trädäck på båda sidor om den lilla kullen gör det enklare för besökare med till exempel barnvagn eller rullstol. Både ramp och bryggor har avåkningsskydd. Alla bänkar, utom direkt intill vattenfallet, har arm-och ryggstöd, och samtliga trappor har räcken.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se