Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, nordisk djungel, Söderlyckans skatepark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Inställt siste april-firande 2020

Sista april/valborg - I år stannar vi hemma!

I år ställer vi tillsammans in det spontana firandet i Stadsparken siste april för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Stadsparken ligger kvar och våren kommer tillbaka - välkommen tillbaka nästa år!

Lunds kommun har ställt in det traditionella firandet på Valborgsmässoaftons kväll den 30 april. Det spontana firandet som sker under dagen kan inte formellt ställas in eller förbjudas eftersom det inte finns någon arrangör, men Lunds kommun uppmanar var och en att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer och stanna hemma.

Tidigare år har spontanfesten samlat 25 000-30 000 besökare, varav många kommer resande från olika håll av landet. Situationen med coronaviruset Covid-19 innebär att alla måste tänka om. Det är viktigt att undvika resor, hålla avstånd och undvika folksamlingar för att minska smittspridningen.  Genom att stanna hemma hjälps vi åt att skydda riskgrupper och minska belastningen på sjukvården.  

Till föräldrar med barn under 18 år vill vi rikta en speciell uppmaning: håll era barn hemma inte minst för att hindra smittspridning till riskgrupper.

Frågor & svar

Offentliga tillställningar med fler än 50 personer är förbjudna - varför kan inte spontanfesten ställas in? 
Svar: Kommunen har ställt in det traditionella firandet på kvällen och Polisen ger inget tillstånd för att spela musik från Vita scenen. Men spontanfesten saknar arrangör och Polisen har gjort bedömningen att den inte kan anses som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Därmed omfattas den inte av förbudet och kan inte ställas in. 

Hur ska Lunds kommun få 25 000 ungdomar att stanna hemma?
Svar: Lunds kommun - tillsammans med bland andra Polisen, Region Skåne och Lunds Universitet - vädjar om att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Vi har hjälp av den allmänna samhällskommunikationen eftersom det här är ett budskap som kommer från många håll just nu. Vi tror också att de flesta förstår att det är ett allvarligt läge och att vi behöver hjälpas åt.

Ni säger att man ska stanna hemma, får jag inte alls besöka Stadsparken?
Svar: En vanlig dag kan du gå till Stadsparken för att promenera eller ha picknick och hålla dig på ett säkert avstånd från andra besökare. Stadsparken är en allmän plats och kan inte stängas av. Om många kommer samtidigt går det inte att hålla avstånd vilket innebär att risken för smittspridning ökar, och det är därför vi arbetar förebyggande med budskap om att stanna hemma just den här dagen.

Kommer parken att skyddas på något sätt även i år?
Svar: Vi kommer att skydda nyanlagda eller särskilt ömtåliga delar i någon form. Det finns även en viss grundberedskap, för bland annat renhållning, men på en lägre nivå än annars. Det blir ingen service i form av till exempel bemannande informationspunkter där man kan hämta vatten.

Varför stänger ni inte Stadsparken den här dagen?

Svar: Lunds kommun har tillsammans med Polisen tagit beslut om att arbeta med information och förebygga den risk för smittspridning som stora folksamlingar kan innebära. Enligt Polisen kan omfattande avspärrningar och förbud öka risken för konfrontation och leda till problem på andra platser. Vi vill inte heller spärra av allmän plats i en tid när våra parker och utomhusrum är viktigare för lundaborna än någonsin. Målet är att så många som möjligt stannar hemma genom att ta eget ansvar och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stadsparken

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se